Skip to main content
Public Health

Egyéb mutatók

Az egészségügyet érintő javaslatok kidolgozásához a szakpolitikai döntéshozóknak olyan információkra van szükségük, amelyekből tájékozódhatnak az egészséget befolyásoló szerteágazó tényezőkről, így például a társadalmi, gazdasági és közigazgatási környezetről.

Az EU mutatókat készít számos területről a lent felsoroltak közül.

A fenntartható fejlődésre vonatkozó mutatók

2016-ban az Európai Bizottság közleményt adott ki „A következő lépések Európa fenntartható jövőjéért” címmel (COM(2016) 739). A közlemény felvázolja az ENSZ által meghatározott 17 fenntartható fejlesztési cél, kiváltképp a 3. számú célkitűzés (az egészséges élet biztosítása és a jóllét előmozdítása korosztálytól függetlenül) megvalósítását szolgáló szakpolitikai intézkedéseket.

2017-ben az Európai Bizottság kidolgozta a fenntartható fejlesztési célok megvalósítására vonatkozó uniós mutatókat. A fenntartható fejlesztési célok terén elért eredményekről szóló első nyomonkövetési jelentés az egészség és jóllét biztosítására vonatkozó 3. cél megvalósítását a következő hat mutató révén értékeli:

Ezen túlmenően más fenntartható fejlesztési célokra kidolgozott mutatók is felhasználásra kerültek „többcélú mutatóként” a 3. cél terén tett előrelépés felmérésére, így például a következők:

E mutatók közül néhány az alapvető európai egészségügyi mutatók (ECHI) szűkített listáján is szerepel.

Az előrehaladás értékelése

Az Európai Bizottság éves nyomonkövetési jelentésben értékeli a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása terén elért eredményeket. Az EU-beli helyzetet értékelő első, 2017. évi nyomonkövetési jelentést egy sor kiegészítő eszköz kísér.

A szociális jogok európai pillére

A szociális jogok európai pillére a szociális érzékenység és a társadalmi méltányosság térnyerését hivatott elősegíteni Európában. Ez kiemelten fontos az Európai Bizottság számára. Az Állami támogatás, szociális védelem és társadalmi befogadás részterületének egészségügyi ellátásra vonatkozó mutatói a következők:

  • Az egészségügyi ellátással kapcsolatos kielégítetlen szükségletek, önbevallás alapján
  • Az egészségügyi ellátás önköltsége
  • Egészségben eltöltött életévek 65 éves korban

Lásd még: Uniós szociális mutatók és Közös értékelési keretrendszer az egészségügy területén.

A fiatalok egészségét mérő uniós mutatók

Az EU ifjúsági stratégiája rögzítette az együttműködés keretét a 2010 és 2018 közötti időszakra.Célja, hogy növelje a fiatalok esélyegyenlőségét és aktív társadalmi szerepvállalásra ösztönözze őket. Ez nagyban segíti, hogy az ifjúsággal kapcsolatos kérdések nagyobb súllyal essenek latba a fiatalok életét jelentősen befolyásoló szakpolitikai területekre (pl. az oktatás, a foglalkoztatás vagy az egészség és jóllét területére) irányuló intézkedések kidolgozása, megvalósítása és értékelése során.

Egészségügyi minőségi mutatók és a beteg által jelentett intézkedések

Az egészségügyi ellátás minőségi mutatóival foglalkozó projekt, melyet az Európai Bizottság támogatásával a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) irányít, különböző országok egészségügyi ellátásának minőségét hivatott felmérni és összehasonlítani. A legfontosabb területek a következők:

Azt, hogy az egészségügyi ellátás mennyire sikeres, jellemzően az alapján mérik, hogy milyen a túlélési, illetve a gyógyulási arány a kezelt betegek körében. E mögött a számok mögött azonban jelentős különbségek rejtőzhetnek, melyek csak akkor válnak ismertté, amikor maguk a betegek beszámolnak tapasztalataikról és arról, hogy az ő szemszögükből nézve mennyire volt eredményes a kezelés.

Az OECD ezért a Bizottság támogatásával egyedi mutatókon alapuló felmérést készít a betegek körében, mely pótolni fogja a hiányosságokat és képet enged alkotni arról, miként vélekednek maguk a páciensek az egészségügyi rendszer teljesítményéről.

Folyamatban vannak a betegek jelentésein alapuló mutatók elfogadásának és a róluk való jelentéstételnek az egyes betegségek (emlőrák, csípő-, illetve térdprotézis-beültetés, mentális zavarok) területén való felgyorsítására irányuló erőfeszítések és egy, a betegek körében végzendő (az alapellátás keretében kezelt összetett, krónikus betegségekre összpontosító) új nemzetközi felmérés előkészületei.