Skip to main content
Public Health

Alapvető európai egészségügyi mutatók (ECHI)

A korábban európai közösségi egészségügyi mutatókként ismert alapvető európai egészségügyi mutatók (ECHI) az uniós országok és az Európai Bizottság közötti hosszú távú együttműködés gyümölcseként jöttek létre. Három, az uniós egészségügyi programok keretében finanszírozott ECHI-projekt (1998–2001, 2001–2004, 2005–2008) hozta létre az ECHI-mutatók első listáit. Ezek a mutatók jól összehasonlítható egészségügyi információs és tudásrendszert alkotnak, s ezáltal lehetővé teszik az egészségügy uniós szintű figyelemmel kísérését.

Az európai közösségi egészségügyi mutatók nyomon követésére (ECHIM) vonatkozó együttes fellépés eredményeképpen 88 egészségügyi mutató kidolgozására került sor szakpolitikai területenként osztályozva. Ezt a 88 mutatót 2017-ben a BRIDGE-Health projekt (Bridging Information and Data Generation for Evidence-based Health Policy and Research, azaz a hiányzó információk pótlása és adatok előállítása a tényeken alapuló egészségügyi politikáért és kutatásért) felülvizsgálta. E mutatók közül több mint 60 esetében rendelkezésre állnak a szükséges fogalommeghatározások és adatgyűjtési mechanizmusok, és indokolt esetben az adatok el vannak különítve nem, életkor, társadalmi-gazdasági státusz és régió szerint. Az alapvető európai egészségügyi mutatók az alábbi csoportokra oszthatók:

Csoport

Példák

Demográfiai és társadalmi-gazdasági tényezők

Népesség, születési arányszám, teljes munkanélküliség

Egészségügyi állapot

Csecsemőhalandóság, HIV/AIDS, közúti balesetek

Az egészséget meghatározó tényezők

Rendszeres dohányzás, gyümölcsfogyasztás / gyümölcs elérhetősége

Egészségügyi beavatkozások: egészségügyi szolgáltatások

Gyermekek beoltása, kórházi ágyak száma, egészségügyre fordított kiadások

Egészségügyi beavatkozások: egészségfejlesztés

Az egészséges táplálkozást szolgáló szakpolitikák

A mutatók mögött rejlő adatkészletek szakpolitikai jelentősége aligha kérdőjelezhető meg. Magukban hordozzák a lehetséges megoldások csíráját, és számszerűsítik az egyes részterületeken jelentkező kihívásokat. Ezért az Európai Bizottság más európai egészségügyi mutatókat is rendelkezésre bocsát, melyek nem tartoznak az alapvető európai egészségügyi mutatók közé, de módfelett hasznosak az egészségüggyel foglalkozók számára.

ECHI adatelemző eszköz

Az ECHI adatelemző eszköz adatokkal szolgál mind az alapvető európai egészségügyi mutatók, mind más európai egészségügyi mutatók céljaira, melyek különböző formátumokban – pl. vonal-, illetve oszlopdiagram, térkép vagy táblázat formájában – állnak rendelkezésre. Az adatok képfájllá konvertálhatók, de szöveges adatfájlként is letölthetők. Az eszköz lehetővé teszi több mutató egyidejű kiválasztását.

Hivatkozások

Az alapvető európai egészségügyi mutatók tagállami használatának és hatásának értékelése (2013. augusztus):