Skip to main content
Public Health

Az egészségügyi tájékoztatással foglalkozó szakértői csoport

Az egészségügyi tájékoztatással foglalkozó szakértői csoport (Expert Group on Health Information, EGHI) a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalt előmozdító tanácsadó szerv, mely az uniós tagállamok, az Európai Gazdasági Térség országai, uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok, valamint nemzetközi szervezetek által delegált képviselőkből áll.

A csoport számos feladatot lát el.

  • Tanáccsal szolgál a Bizottság számára a tényeken alapuló egészségpolitikai döntéshozatal térnyeréséhez szükséges egészségügyi információk, technikai megoldások és prioritások tekintetében.
  • Összekötő szerepet tölt be az EU-országok és az uniós egészségügyi tájékoztatási intézkedésekért és tevékenységekért felelős szervek között.
  • Segít az EU egészére kiterjedő egészségügyi tájékoztató tevékenységeket megvalósítani az uniós országokban.
  • Előmozdítja az uniós szintű együttműködést az egészségügyi információk terén.
  • Gondoskodik az egészségügyi információknak a nemzeti egészségügyi politika alakításában való felhasználása terén bevált módszerek megosztásáról.
  • Együttműködik a nemzeti hatóságokkal és más uniós szakértői csoportokkal – tanáccsal szolgál a legfontosabb uniós szakpolitikák egészségügyi tájékoztatással kapcsolatos vonatkozásairól.

Az egészségügyi tájékoztatással foglalkozó szakértői csoport és alcsoportjai által a legutóbbi üléseiken tárgyalt legfontosabb témák

Előadások, összefoglaló jelentések és más dokumentumok