Skip to main content
Public Health

Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala az összehasonlítható uniós adatok elsődleges forrása. Az egészségügyi adatok az egészségügyi statisztikákról szóló keretrendeleten és a származtatott jogi aktusokon alapulnak. Konkrét témákban egyéb források is kiegészíthetik az uniós egészségügyi adatokat.

Eurostat – az uniós egészségügyi adatok elsődleges forrása

Az Eurostat kétféle egészségügyi adatot szolgáltat: egyrészről adminisztratív jellegű adatokat, például halálokokra vonatkozó statisztikákat, másrészről az európai egészségfelmérés (EHIS), illetve az EU-SILC felmérés európai minimális egészségmodulja (EHIS) keretében önkéntesen szolgáltatott adatokat. Ezek az információk az alábbi témákat érintik:

  • Egészségügyi állapot
  • Az egészséget befolyásoló tényezők
  • Egészségügyi ellátási költségek
  • Egészségügyi erőforrások és tevékenységek
  • Halálokok
  • Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

Az Eurostat egészségügyi adatait gyakran kiegészítik a társadalmi adatokra, a népességre vagy az életminőségre vonatkozó egyéb uniós statisztikák. Az adminisztratív jellegű adatokból készült uniós statisztikák általában nemek és korcsoportok szerint állnak rendelkezésre.

A felmérésekből származó adatok társadalmi-gazdasági státusz, például iskolai végzettség és jövedelemszint, a tevékenység státusza, az urbanizáció foka stb. szerint csoportosítva jelennek meg. Egyes uniós statisztikák regionális vagy városi szintű lebontásban is rendelkezésre állnak.

Bizottsági szolgálatok, az uniós egészségügyi adatok egyéb forrásai

Uniós ügynökségek, az uniós egészségügyi adatok egyéb forrásai

Egészségügyi adatbázisok

Nemzetközi osztályozás

Az osztályozási rendszerek olyan eszközök, amelyek összehasonlítható adatok kinyerésére alkalmas, összehangolt nyilvántartások készítését teszik lehetővé. Az osztályozási rendszerek alapján az adatok különböző szempontok szerint csoportosíthatók. Az Európai Bizottság e rendszerekre támaszkodik, hogy az általa gyűjtött adatok jó minőségűek és összehangoltak legyenek.

Főbb osztályozási rendszerek

Egyéb osztályozási rendszerek