Glavni sadržaj
Public Health

Prijavljena tijela

Prijavljeno tijelo organizacija je koju je imenovala država članica EU-a (ili druga zemlja na temelju posebnih sporazuma) za ocjenjivanje sukladnosti određenih proizvoda prije njihova stavljanja na tržište.

Ta tijela imaju pravo na obavljanje zadaća povezanih s postupcima ocjenjivanja sukladnosti utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu onda kada je potrebna intervencija treće strane.

Komisija objavljuje popis takvih prijavljenih tijela u informacijskom sustavu NANDO.

Od studenoga 2017. tijela za ocjenjivanje sukladnosti mogu podnijeti zahtjev za imenovanje kao prijavljena tijela u skladu s uredbama (EU) 2017/745 i 2017/746.

  • Smjernice i obrasci
  • Postupak imenovanja i raspored zajedničkih procjena: Objašnjenje
  • Informacije o zahtjevima za imenovanje kao prijavljeno tijelo pronađite u ovom kratkom pregledu
  • Sažetak obuhvaćenih kodova za imenovanje za prijavljena tijela imenovana u skladu s Uredbom o medicinskim proizvodima / Uredbom o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2185 оd 23. studenoga 2017. o kodovima za imenovanje prijavljenih tijela u području medicinskih proizvoda na temelju Uredbe (EU) 2017/745 i in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda na temelju Uredbe (EU) 2017/746.

Latest updates

Documents