Skip to main content
Public Health

Ei-tarttuvat taudit, kuten sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, krooniset hengityselinsairaudet, mielenterveysongelmat, neurologiset sairaudet ja syöpä aiheuttavat 80 prosenttia EU-maiden tautitaakasta ja ovat pääasiallisia syitä vältettävissä oleville ennenaikaisille kuolemantapauksille.

Nämä taudit aiheuttavat suuria inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia, joiden odotetaan kasvavan, sillä EU:n väestö ikääntyy. Sen lisäksi näistä taudeista kärsivät ihmiset ovat alttiimpia muille sairauksille, kuten koronaviruspandemia on osoittanut.

Tautitaakan vähentämiseen tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja terveyseroihin puuttumista kaikilla osa-alueilla. Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy voivat vähentää tautitaakkaa jopa 70 prosenttia.

EU:n lähestymistapa

Ei-tarttuvia tauteja koskevassa EU:n strategiassa pyritään löytämään kaikki toimialat kattava yhteinen toimintatapa, joka perustuu ennaltaehkäisyyn sekä terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen.

Jo käynnistyneen EU:n syöväntorjuntasuunnitelman lisäksi Euroopan komissio työstää uutta EU:n ei-tarttuvia tauteja koskevaa Healthier Together -aloitetta, jolla autetaan EU-maita vähentämään ei-tarttuvien tautien taakkaa keskittymällä viiteen osa-alueeseen:

  • sydän- ja verisuonitaudit
  • diabetes
  • krooniset hengityselinsairaudet
  • mielenterveysongelmat ja neurologiset sairaudet
  • terveyden taustatekijät.

Kaikkiin osa-alueisiin sisältyy pyrkimys yhdenvertaisuuteen terveydenhuollossa, eli terveyserojen pienentämisen tukeminen.

Aloitteen pääpaino on valistuksessa ja ennaltaehkäisyssä, mutta sen toivotaan myös edistävän parempaa tietämystä ja dataa, seulontaa ja varhaista havaitsemista, diagnosointia ja hoitotoimenpiteitä sekä potilaiden elämänlaatua.

Kaikissa tapauksissa tavoitteena on tukea täytäntöönpanoa eli mm. auttaa EU-maita vaihtamaan hyviä käytäntöjä, kehittämään suuntaviivoja ja ottamaan käyttöön innovatiivisia toimintatapoja. Sidosryhmät saavat tukea sellaisiin toimiin, jotka edistävät samoja tavoitteita.

Tämä antaa hyvät mahdollisuudet saada aikaan todellisia vaikutuksia ei-tarttuvien tautien torjunnassa. Erityisiä tavoitteita ja toimia kehitetään yhteistyössä vuoden 2022 puoliväliin saakka.

Seuraavien kuukausien aikana EU-maat keskustelevat terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmässä ensisijaista tavoitteista, toimenpiteistä ja synergioista liittyen sellaisiin politiikanaloihin, jotka ovat merkityksellisiä ei-tarttuvien tautien taakan vähentämisessä.

Sidosryhmäkeskustelut käydään EU:n terveyspolitiikkafoorumilla, jonka kautta voi liittyä EU:n ei-tarttuvia tauteja koskevan Healthier Together -aloitteen temaattiseen verkostoon.

Tammi-kesäkuussa järjestetään verkkoseminaareja tämän aloitteen kehittämistä varten. Latest updates -osiosta löytyy ohjeet seminaareihin liittymisestä.

Tavoitteet

Euroopan komissio on sitoutunut tukemaan EU-maita niiden pyrkiessä saavuttamaan YK:n ja WHO:n asettamat yhdeksän vapaaehtoista tavoitetta vuoteen 2025 mennessä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteen nro 3.4 (vähennetään vuoteen 2030 mennessä kolmanneksella ei-tarttuvien tautien aiheuttamia ennenaikaisia kuolemia sekä edistetään henkistä terveyttä ja hyvinvointia).

Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn ohjausryhmä

Terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmä neuvoo komissiota ja edistää kansanterveysalan, ennaltaehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien torjunnan koordinaatiota. Se auttaa jäsenmaita ottamaan käyttöön validoituja parhaita käytäntöjä sekä lupaavia menetelmiä laajalla rintamalla.

Linkkejä