Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Neužkrečiamosios ligos, kaip antai širdies ir kraujagyslių ligos, diabetas, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos, psichikos sutrikimai, neurologiniai sutrikimai arba vėžys, sudaro 80 proc. visos ES šalių ligų naštos ir yra pagrindinės ankstyvų mirčių, kurių galima išvengti, priežastys.

Su neužkrečiamosiomis ligomis susijusios žmogiškosios ir finansinės išlaidos yra didelės ir, tikėtina, kad jos didės, be kita ko, atsižvelgiant į ES visuomenės senėjimą. Be to, kaip parodė COVID-19 patirtis, neužkrečiamosiomis ligomis sergantys žmonės gali sunkiau sirgti kitomis ligomis.

Siekiant sumažinti neužkrečiamųjų ligų naštą, reikia laikytis holistinio požiūrio ir mažinti sveikatos priežiūros skirtumus visose srityse. Visų pirma sveikatingumo skatinimu ir ligų prevencija šią naštą galima sumažinti net 70 proc.

ES strategija

Kovojant su neužkrečiamosiomis ligomis Europos Sąjungoje reikia veikti darniai, įvairiuose sektoriuose bei politikos srityse sutelkti dėmesį į prevenciją ir tuo pat metu stiprinti sveikatos sistemas.

Be Europos kovos su vėžiu plano, Europos Komisija rengia naują ES neužkrečiamųjų ligų iniciatyvą „Sveikesni kartu“, kuria siekiama padėti ES šalims mažinti neužkrečiamųjų ligų naštą, daugiausia dėmesio skiriant 5 pagrindinėms sritims:

  • kraujagyslių ligoms;
  • diabetui;
  • lėtinėms kvėpavimo takų ligoms;
  • psichikos sveikatai ir neurologiniams sutrikimams;
  • sveikatą lemiantiems veiksniams.

Į visas kryptis bus įtrauktas lygybės sveikatos srityje aspektas, taip remiant nelygybės sveikatos srityje mažinimą.

Nors šia iniciatyva daugiausia dėmesio skiriama skatinimui ir prevencijai, ja taip pat turėtų būti siekiama gerinti žinias ir duomenis, atrankinį sveikatos tikrinimą ir ankstyvą ligų nustatymą, diagnozavimą ir gydymo valdymą bei pacientų gyvenimo kokybę.

Parama visais atvejais bus sutelkta į įgyvendinimą, padedant ES šalims perduoti geriausią patirtį, rengti gaires, diegti novatoriškus metodus ir t. t. Bus remiami suinteresuotųjų subjektų veiksmai, kurie gali padėti siekti tų pačių tikslų.

Tai bus puiki galimybė pasiekti didesnį poveikį kovojant su neužkrečiamosiomis ligomis, o konkretūs tikslai ir veiksmai bus plėtojami bendradarbiaujant iki 2022 m. vidurio.

Artimiausiais mėnesiais Sveikatingumo skatinimo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinėje grupėje su ES šalimis bus aptarti prioritetai, veiksmai ir sinergija su politikos sritimis, susijusiomis su neužkrečiamųjų ligų naštos mažinimu.

Diskusija su suinteresuotaisiais subjektais vyks per Sveikatos politikos platformą, kurioje bus galima prisijungti prie ES neužkrečiamųjų ligų iniciatyvos teminio tinklo „Sveikesni kartu“.

Šiai iniciatyvai parengti sausio – birželio mėn. bus numatyti specialūs internetiniai seminarai. Norėdami sužinoti, kaip prisijungti prie internetinių seminarų, reguliariai sekite naujausią informaciją.

Tikslai

Europos Komisija yra įsipareigojusi padėti ES šalims iki 2025 m. pasiekti Jungtinių Tautų ir Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytus devynis savanoriškus tikslus, o iki 2030 m. – darnaus vystymosi tikslą Nr. 3.4 – trečdaliu sumažinti ankstyvą mirtingumą nuo neužkrečiamųjų ligų, skatinti psichikos sveikatą ir gerovę.

Sveikatingumo skatinimo ir ligų prevencijos iniciatyvinė grupė

Sveikatingumo skatinimo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė pataria Komisijai, skatindama koordinavimą sprendžiant visuomenės sveikatos, prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų problemas. Ji padeda valstybėms narėms platesniu mastu įgyvendinti patvirtintą geriausią praktiką ir perspektyvius metodus.

Susijusios nuorodos