Siirry pääsisältöön
Public Health

EU:n syöväntorjuntasuunnitelmaa toteutetaan kymmenillä EU4Health-ohjelmasta rahoitetuilla hankkeilla

Syöpä on yksi Euroopan komission tärkeimmistä terveyteen liittyvistä painopisteistä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa mainitaan syöväntorjuntaa koskeva eurooppalainen suunnitelma, jonka tarkoituksena on auttaa EU-maita kehittämään syöväntorjuntaa ja -hoitoa sekä vähentämään syövän aiheuttamaa kärsimystä. EU haluaa olla suunnannäyttäjä syöväntorjunnan alalla. 

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma

Tarve tukea EU-maita syöväntorjunnassa ja -hoidossa määritellään terveyskomissaari Stella Kyriakidesille osoitetussa toimeksiantokirjeessä

Helmikuussa 2021 esitellyssä EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa on otettu huomioon syöväntorjunnan kasvavat haasteet ja uudet kehityslinjat, ja suunnitelmasta välittyy EU:n vahva poliittinen sitoutuminen asiaan.

Syöväntorjuntasuunnitelma koostuu 10 lippulaivahankkeesta ja useista tukitoimista. Samalla se on myös yksi komission ehdotuksista, joiden avulla rakennetaan vahvaa Euroopan terveysunionia ja kehitetään EU:n turvallisuutta sekä kriisivalmiutta ja -kestävyyttä.

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma tukee EU-maita syöväntorjunnassa sekä syöpäpotilaiden, syövästä selvinneiden ja heidän perheidensä ja hoitajiensa elämänlaadusta huolehtimisessa. Suunnitelma rakentuu seuraavien keskeisten alojen varaan, joissa EU:n toiminnasta saadaan suurin lisäarvo:

  • ennaltaehkäisy
  • varhainen havaitseminen
  • diagnosointi ja hoito
  • syöpäpotilaiden ja syövästä selvinneiden elämänlaatu

Lippulaivahankkeet

EU:n syöväntorjuntasuunnitelma liittyy muihin komission painopisteisiin, kuten Euroopan lääkestrategiaan ja EU:n Pellolta pöytään -strategiaan sekä eurooppalaiseen terveysdata-avaruuteen. Syöpää on ehdotettu yhdeksi eurooppalaisista tutkimus- ja innovaatiomissioista, ja se on myös osa Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaa.

Kansanterveyttä käsittelevän asiantuntijaryhmän alaisuuteen on perustettu syöpää käsittelevä alaryhmä, jonka toisena puheenjohtajana toimii tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto.

EU4Health 2021–2027 -ohjelmasta annetaan EU-maille taloudellista ja teknistä tukea, jotta ne voivat vahvistaa terveysjärjestelmiään.

Syöpä: tiedot ja tilastot

Syöpä on toiseksi suurin kuolinsyy EU-maissa sydän- ja verisuonitautien jälkeen. Vuosittain 2,6 miljoonaa ihmistä saa syöpädiagnoosin ja 1,2 miljoonaa ihmistä menehtyy syöpään.

Euroopan osuus maailman väestöstä on alle 10 prosenttia mutta maailman kaikista syöpätapauksista 25 prosenttia, mikä osoittaa selvästi syövän olevan suuri yhteiskunnallinen uhkatekijä. Syövän taloudellinen kokonaisvaikutus Euroopassa on 100 miljardia euroa vuodessa.

Terveyden tila EU:ssa -raporttien mukaan syöpä on yksi merkittävimmistä ennenaikaisten kuolemien aiheuttajista EU:ssa. Se ei vaikuta ainoastaan yksilön terveyteen, vaan sillä on myös huomattavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia.

Syöpä vaikuttaa kansallisiin terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmiin, julkisiin menoihin sekä talouden tuottavuuteen ja kasvuun. Tämän vuoksi terveydenhuoltojärjestelmiemme on oltava entistä muutosjoustavampia. Erityisesti on tuettava niitä EU-maita, joilla on eniten ongelmia näyttöön perustuvan päätöksenteon suhteen, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla EU:n kansalaisilla on yhtäläinen mahdollisuus korkealaatuiseen syövän ehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon ja jälkihoitoon.

Tutkimusten mukaan 40 prosenttia syövistä on ehkäistävissä, jos ryhdymme toimiin ja hyödynnämme sitä tietoa, mikä meillä jo on. Kuitenkin terveydenhuollon määrärahoista vain 3 prosenttia käytetään terveysvalistukseen ja ehkäisevään terveydenhuoltoon. Toimintakenttää on siis valtavasti.

Syöväntorjuntatoimet edistävät myös lihavuuden torjuntaa sekä sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen kaltaisten ei-tarttuvien tautien torjuntaa, sillä kyse on usein samoista riskitekijöistä.

Poliittinen kehys

Syövän ehkäisyä ja torjuntaa koskevat EU:n aloitteet

Syöpä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu merkittävä terveyskysymys, ja tämän vuoksi EU voi koordinoida ja täydentää EU-maiden toimia ihmisten terveyden suojelemiseksi ja parantamiseksi.

Jo vuodesta 1985 alkaen Euroopan komissio yhdessä EU-maiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa on tehnyt syöväntorjunnassa tiiviistä yhteistyötä Maailman terveysjärjestön, Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen kanssa.

Komission Yhteisen tutkimuskeskuksen koordinoimia aloitteita syövän ehkäisyn ja torjunnan alalla ovat muun muassa:

EU:n terveysohjelman rahoituksella tuetaan syöpää käsitteleviä eurooppalaisia osaamisverkostoja sekä seuraavia yhteisiä toimia:

Lisätietoa