Siirry pääsisältöön
Public Health

Kansanterveyttä käsittelevä asiantuntijaryhmä

Kansanterveyttä käsittelevä asiantuntijaryhmä toimii komission neuvonantajana. Se antaa kansanterveyteen ja terveydenhuoltojärjestelmiin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia, jotka koskevat ei-tarttuvia tauteja (kuten syöpää ja mielenterveyshäiriöitä) sekä tarttuvia tauteja (kuten HI-virusta ja aidsia, tuberkuloosia ja hepatiittia).

Sen asiantuntemusta hyödynnetään myös rokotteisiin, pitkäkestoiseen covid-19-tautiin ja mikrobilääkeresistenssiin liittyvissä haasteissa.

Koordinoimalla kansanterveydellisiä toimia voidaan vähentää inhimillistä kärsimystä ja

  • vähentää sairauksista aiheutuvia suuria taloudellisia ja sosiaalisia rasitteita
  • vahvistaa kansallisia terveydenhuolto- ja hyvinvointijärjestelmiä
  • tehostaa kansantalouksien tuottavuutta ja kasvua terveen työvoiman ansiosta.

Nämä tavoitteet puolestaan auttavat jäsenvaltioita saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja WHO:n ei-tarttuviin tauteihin liittyvät tavoitteet.

Kansanterveyttä käsittelevä asiantuntijaryhmä korvaa entisen terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisyn ja ei-tarttuvien tautien hallinnan ohjausryhmän.

Toimintapolitiikan toteuttaminen

Euroopan komissio toimii kansanterveyttä käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksien puheenjohtajana. Ryhmä koostuu EU-maiden terveysministeriöiden edustajista.

Lisätietoa asiantuntijaryhmän tehtävistä ja toiminnasta on komission päätöksessä, jolla se on perustettu. Kansanterveyttä käsittelevän asiantuntijaryhmän kokoukset pidetään kahdesti vuodessa.

Kansanterveyttä käsittelevä asiantuntijaryhmä jatkaa monella osa-alueella tehtävää työtä. Keskeisimmät alat ovat

Komissio voi perustaa työn tueksi alaryhmiä, jotka käsittelevät tiettyjä aiheita. Määräajaksi perustetut alaryhmät toimivat kansanterveyttä käsittelevän asiantuntijaryhmän alaisuudessa. Tällä hetkellä asiantuntijaryhmän alaisuudessa toimii neljä alaryhmää sekä yksi verkosto:

Aineistoa ja lähteitä verkossa

Kansanterveyttä käsittelevän asiantuntijaryhmän tukena on monia resursseja, kuten esimerkiksi: