Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Nezarazne bolesti kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, kronične bolesti dišnog sustava, mentalni poremećaji, neurološki poremećaji ili rak odgovorne su za 80 % tereta bolesti u državama članicama EU-a i glavni su uzroci prerane smrti koja se može izbjeći.

Ljudski i financijski troškovi nezaraznih bolesti visoki su i očekuje se da će rasti, pri čemu treba uzeti u obzir i starenje stanovništva EU-a. Nadalje, kao što je pokazala bolest COVID-19, osobe koje boluju od nezaraznih bolesti mogu biti više pogođene drugim bolestima.

Za smanjenje tereta nezaraznih bolesti potreban je holistički pristup i rješavanje zdravstvenih nejednakosti na svim razinama. Što je najvažnije, promicanje zdravlja i prevencija bolesti mogu smanjiti teret čak za 70 %.

Pristup EU-a

Pristup EU-a izazovu nezaraznih bolesti uključuje integrirani odgovor s naglaskom na sprečavanju, a obuhvaća različite sektore i područja politika te napore koji se provode u cilju jačanja zdravstvenih sustava.

Osim na europskom planu za borbu protiv raka Europska komisija radi i na novoj inicijativi EU-a za zdravije i nezarazne bolesti kako bi pružila potporu državama članicama EU-a u smanjenju tereta nezaraznih bolesti, s naglaskom na pet ključnih područja:

  • kardiovaskularne bolesti
  • šećerna bolest
  • kronične bolesti dišnog sustava
  • mentalno zdravlje i neurološki poremećaji
  • odrednice zdravlja.

Sva područja uključivat će dimenziju zdravstvene jednakosti, čime će se poduprijeti smanjenje zdravstvenih nejednakosti.

Iako je usmjerena na promicanje i prevenciju, ovom bi se inicijativom mogli poduprijeti i bolje znanje i podaci, probir i rano otkrivanje, dijagnoza i upravljanje liječenjem te kvaliteta života pacijenata.

Potpora će u svim slučajevima biti usmjerena na provedbu tako što će se državama članicama EU-a pomoći da prenesu najbolje prakse, razviju smjernice, uvedu inovativne pristupe itd. Podržat će se i dionici kako bi uveli mjere kojima se može pridonijeti istim ciljevima.

To će biti velika prilika za stvaranje većeg učinka u borbi protiv nezaraznih bolesti te će se do sredine 2022. zajednički razvijati posebni ciljevi i djelovanja.

U Upravljačkoj skupini za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima sljedećih će se mjeseci s državama članicama EU-a raspravljat o prioritetima, mjerama i sinergijama s područjima politika relevantnima za smanjenje tereta nezaraznih bolesti.

Rasprava s dionicima održat će se putem platforme za zdravstvenu politiku, na kojoj će se moći pridružiti tematskoj mreži inicijative EU-a za zdravije i nezarazne bolesti.

Radi razvoja te inicijative, u razdoblju od siječnja do lipnja organizirat će se posebni internetski seminari. Redovito provjeravajte „Najnovije vijesti” da saznate kako im se pridružiti.

Ciljevi

Europska komisija odlučna je podržati države članice u njihovim nastojanjima da ostvare devet dobrovoljnih ciljeva Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije do 2025. te cilj održivog razvoja 3.4., tj. da se do 2030. prerana smrt od nezaraznih bolesti smanji za trećinu i da se promiče mentalno zdravlje i dobrobit.

Upravljačka skupina za promicanje zdravlja i sprečavanje bolesti

Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima savjetuje Komisiju te promiče koordinaciju u rješavanju izazova u području javnog zdravlja, prevencije i nezaraznih bolesti. Državama članicama pomaže u provedbi potvrđenih najboljih praksi i perspektivnih pristupa u širim razmjerima.

Druge poveznice