Skip to main content
Logotip Europske komisije
Public Health

Mentalno zdravlje

Na mentalno zdravlje utječu mnogi čimbenici, među kojima su genetske predispozicije, društveno-ekonomska situacija, negativna iskustva iz djetinjstva, kronična zdravstvena stanja te zlouporaba alkohola ili droge.

Mentalno zdravlje i kvaliteta života stoga su međusobno povezana pitanja na koja utječu politike i mjere u nizu sektora, od obrazovanja i zdravlja do zapošljavanja, socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva.

Taj je odnos recipročan: bez odgovarajuće prevencije, potpore i liječenja u području mentalnog zdravlja raste opasnost od lošijeg obrazovanja i nezaposlenosti.

Mentalno zdravlje znači sposobnost samoostvarenja, lako uspostavljanje odnosa s drugim ljudima, sudjelovanje u životu zajednice i produktivnost na poslu. Mentalno zdrav pojedinac sposoban je prevladati uobičajene napetosti, veliku tugu i životne nesreće.

Stanje mentalnog zdravlja stanovništva Europe bilo je razlog za zabrinutost i prije pandemije bolesti COVID-19. U posebnom poglavlju izvješća Ukratko o zdravlju u Europi 2018. naglašeno je da problemi mentalnog zdravlja utječu na oko 84 milijuna ljudi u EU-u. Procjenjuje se da ukupni troškovi povezani s mentalnim bolestima u 28 zemalja EU-a iznose više od 4 % BDP-a, odnosno više od 600 milijardi EUR.

Mentalno zdravlje i COVID-19

Pandemija je izazvala strah, dovela do izolacije, nesigurnosti i gubitka oslonca, prihoda i voljenih osoba.

U izvješću Ukratko o zdravlju u Europi 2020. navodi se da su pandemija bolesti COVID-19 i gospodarska kriza koja je uslijedila velik teret za mentalno stanje građana, te podastiru dokazi o većoj učestalosti stresa, tjeskobe i depresije. Povećanom su riziku izloženi mladi i osobe iz skupina s nižim dohotkom. Negativne posljedice pandemije na mentalno zdravlje jasno se pokazuju kao poremećaji u zdravstvenoj skrbi za osobe s postojećim mentalnim poteškoćama.

Pandemija bolesti COVID-19 sve je složeniji izazov za mentalno zdravlje. Na svojoj platformi za zdravstvenu politiku GU SANTE uspostavio je mrežni prostor namijenjen organizacijama socijalnih dionika i dionika u području zdravstva za razmjenu konkretnih postupaka i spoznaja u području mentalnog zdravlja i bolesti COVID-19.

Ta virtualna mreža, koju koordinira organizacija Mental Health Europe, posebno se bavi potrebama ugroženih skupina kao što su beskućnici, osobe s postojećim oboljenjima i starije osobe. U mrežnom prostoru nalazi se i virtualna knjižnica.

Prvi internetski seminar za razmjenu rezultata početnog postupka mapiranja održan je 16. listopada 2020. i bavio se mentalnim zdravljem i potrebama zdravstvenih radnika.

Aktivnost

Europska komisija odavno se posvetila poboljšanju mentalnog zdravlja stanovništva što se vidi iz pregleda dosadašnjih aktivnosti.

Rad Komisije u području nezaraznih bolesti i mentalnog zdravlja temelji se na međunarodnim politikama, posebno na UN-ovim ciljevima održivog razvoja i na 9 globalnih dobrovoljnih ciljeva koje je za nezarazne bolesti postavila Svjetska zdravstvena organizacija. Komisija nastoji svojim radom podupirati i nadopunjavati djelovanje članica EU-a.

Upravljačka skupina za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima (SGPP), stručna skupina u kojoj su predstavnici ministarstava zdravstva država članica EU-a, službeno je osnovana 2018. kako bi pomogla državama članicama da ostvare zdravstvene ciljeve među ciljevima održivog razvoja.

Komisija Upravljačkoj skupini predstavlja najbolji pristup i primjere dobre prakse koje odabire u skladu s nacionalnim prioritetima i prioritetima EU-a. Države članice zatim odabiru one koje bi htjele primijeniti ili intenzivirati.

Otvoreni i ciljani pozivi na dostavljanje najboljih primjera dobre prakse objavljuju se na portalu dobre prakse. On pruža i pregled primjera dobre prakse prikupljenih i prenesenih u okviru mjera sufinanciranih kroz zdravstvene programe.

SGPP je 2018. odabrao mentalno zdravlje za glavno područje primjene primjera dobre prakse. U svibnju 2019. državama članicama EU-a predstavljen je predodabir najboljih primjera koje su one zatim rangirale u odnosu na svoje nacionalne prioritete.

Financijska potpora osigurana je u okviru godišnjeg plana rada Zdravstvenog programa za 2020., a sufinancirana je provedba triju najbolje rangiranih:

  • belgijska reforma sustava zaštite mentalnog zdravlja koja nastoji ojačati usluge koje se pružaju u zajednici, a oslanjaju se na želje klijenta.
  • austrijski nacionalni program za prevenciju samoubojstava na više razina
  • program postupne intervencije za borbu protiv depresije, nastao kao rezultat europske suradnje

Prijedlog zajedničke akcije (ImpleMENTAL) za provedbu reforme sustava zaštite mentalnog zdravlja i prevencije samoubojstava uvodi se 2021. Program postupne intervencije za borbu protiv depresije provest će se u okviru projekta EAAD-Best project.

U području mentalnog zdravlja EU nastoji podupirati stvarno djelovanje na terenu, ondje je gdje je to važno državama članicama.

Povezane informacije

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: