Glavni sadržaj
Public Health

Stručna skupina za javno zdravlje

Stručna skupina za javno zdravlje savjetuje i usmjerava Komisiju u području javnog zdravlja i zdravstvenih sustava kad je riječ o nezaraznim bolestima (kao što su rak i mentalne bolesti) i zaraznim bolestima (kao što su HIV/AIDS, tuberkuloza i hepatitis)

te pruža savjete o načinima svladavanja izazova povezanih s cijepljenjem, dugotrajnim COVID-om i antimikrobnom otpornošću.

Usklađeno djelovanje u cijelom spektru politika pomaže umanjiti ljudsku patnju i više doprinosi:

  • smanjenju velikog gospodarskog i društvenog tereta bolesti
  • jačanju nacionalnih zdravstvenih sustava i sustava socijalne skrbi
  • poticanju produktivnosti i gospodarskog rasta zahvaljujući zdravoj radnoj snazi.

Sve to će državama članicama olakšati postizanje UN-ovih ciljeva održivog razvoja i ciljeva SZO-a u pogledu nezaraznih bolesti.

Stručna skupina za javno zdravlje zamjenjuje prethodnu Upravljačku skupinu za promicanje zdravlja, sprečavanje bolesti i upravljanje nezaraznim bolestima.

Provedba politika

Sastancima stručne skupine za javno zdravlje predsjeda Komisija, a članovi te skupine su predstavnici ministarstava zdravstva država članica.

Dodatne informacije o zadaćama i načinu rada te stručne skupine dostupne su u Odluci Komisije o njezinu osnivanju. Sastanci stručne skupine za javno zdravlje održavaju se dvaput godišnje.

Stručna skupina za javno zdravlje nastavit će s radom u nekoliko područja, a to su prije svega:

Komisija može osnovati podskupine kako bi poduprla rješavanje određenih pitanja. Te su podskupine privremene i djeluju u okviru stručne skupine za javno zdravlje. Trenutačno postoje četiri podskupine i jedna mreža:

Resursi

Rad stručne skupine za javno zdravlje oslanja se na resurse namijenjene javnom zdravlju, kao što su: