Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Ħarsa ġenerali

State of Health in the EU (L-Istat tas-Saħħa fl-UE) għandu l-għan li jagħmel l-informazzjoni, l-għarfien espert u l-aħjar prattiki dwar is-sistema tas-saħħa faċilment aċċessibbli għal min ifassal il-politika u għal kull min jgħin fit-tiswir tal-politiki tas-saħħa.

Hu mmexxi mill-Kummissjoni Ewropea u jibbenefika mill-ħidma tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp (OECD) u tal-Osservatorju Ewropew dwar is-Sistemi u l-Politiki tas-Saħħa (Osservatorju), fl-isforz kontinwu tagħha biex tappoġġja l-kondiviżjoni tal-għarfien fl-UE.

State of Health in the EU jiġbor l-aħħar evidenza dwar is-saħħa u jaqbad dan f’serje ta’ rapporti konċiżi u faċli biex jinqraw.

Iċ-ċiklu rikorrenti State of Health in the EU jikkonsisti f’erba’ stadji ewlenin:

  • Ir-rapport konġunt tal-OECD u l-Kummissjoni Health at a Glance: Europe jipprovdi valutazzjoni orizzontali u bejn il-pajjiżi tal-prestazzjoni tas-sistemi tas-saħħa nazzjonali fl-UE. Jinkludi wkoll 2 kapitli tematiċi dwar suġġetti importanti.
  • Il-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi individwali, adattati għall-kuntest u l-ispeċifiċitajiet individwali ta’ kull pajjiż tal-UE, jivvalutaw il-punti b’saħħithom u l-isfidi fis-sistemi tas-saħħa rispettivi tagħhom.
  • Rapport ta' Sinteżi, ippubblikat mal-Profili tas-Saħħa tal-Pajjiżi, juri wħud mill-aktar xejriet sinifikanti fit-trasformazzjoni tas-sistemi tas-saħħa fl-UE.
  • L-awtoritajiet tas-saħħa fl-UE jistgħu jitolbu skambji volontarji mal-esperti involuti fl-iState of Health in the EU, biex jiddiskutu s-sejbiet u tweġibiet potenzjali ta’ politika.

State of Health in the EU jappoġġja lill-Istati Membri billi jsaħħaħ il-bażi tal-evidenza dwar is-saħħa. Jipprovdi lill-Kummissjoni b’data u b’analiżi tal-politika biex jappoġġjaw l-iżvilupp tal-politika u l-kooperazzjoni fil-livell tal-UE.

Video

2018_state_video.jpg