Направо към основното съдържание
Public Health

Преглед

Цикълът „Състояние на здравеопазването в ЕС“ има за цел информацията, експертният опит и добрите практики в областта на здравните системи да бъдат леснодостъпни за създателите на политики и за всички останали, които помагат за оформянето на здравните политики.

Той се управлява от Европейската комисия, като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската обсерватория за здравни системи и политики също участват в тези непрекъснати усилия за подкрепа на обмена на знания в ЕС.

В рамките на цикъла „Състояние на здравеопазването в ЕС“ се събират най-новите данни за здравеопазването и се представят в поредица от кратки и лесни за разбиране доклади.

Повтарящият се цикъл „Състояние на здравеопазването в ЕС“ се състои от четири основни етапа:

  • Страница 142, доклад на ОИСР и на Комисията Health at a Glance: Европа предоставя хоризонтална, междунационална оценка на резултатите на националните здравни системи в ЕС. Той включва и 2 тематични глави по важни теми.
  • В здравните профили на държавите, съобразени с контекста и условията във всяка държава от ЕС, се оценяват силните страни на съответните здравни системи и предизвикателствата пред тях.
  • В обобщаващия доклад, публикуван заедно със здравните профили на държавите, се разглеждат някои от най-значимите тенденции в трансформирането на здравните системи в ЕС.
  • Здравните органи в страните от ЕС могат да поискат доброволен обмен с експертите, работещи по „Състояние на здравеопазването в ЕС“, за да обсъдят заключенията и евентуалните политики във връзка с тях.

С цикъла „Състояние на здравеопазването в ЕС“ се подпомагат държавите от Съюза чрез укрепване на базата от данни в областта на здравеопазването. Комисията използва събраните данни и извършените анализи на политиките, за да подкрепя разработването на политики и сътрудничеството на равнище ЕС.

Видеоматериал

 

Latest updates