Skip to main content
Public Health

Vide bez tabakas dūmiem

Saskaņā ar piesardzīgām aplēsēm 2002. gadā Eiropas Savienībā no tabakas dūmu izraisītām slimībām miruši vairāk nekā 79 000 pieaugušie, tai skaitā 19 000 nesmēķētāji. 72 000 no viņiem tabakas dūmu iedarbībai bija pakļauti mājās, bet 7300 – darbavietā.

Eirobarometra 2009. gada marta aptaujā (3 MB) tika konstatēts, ka 84 % ES iedzīvotāju atbalsta smēķēšanas aizliegumu birojos un citās iekštelpu darbavietās, 79 % vēlas no tabakas dūmiem brīvus restorānus un 61 % labprātāk apmeklētu no tabakas dūmiem brīvus bārus un krodziņus.

ES iedzīvotāju aizsardzība no pasīvās smēķēšanas

ES sadarbību tabakas kontroles jomā un tiesību aktus, kuri aizliedz smēķēt sabiedriskās vietās, nostiprināja Padomes 2009. gada ieteikums.

Īstenošanas ziņojumā, kas sagatavots 2013. gadā, norādīts, ka 17 ES valstīs ir spēkā visaptveroši tiesību akti par vidi bez tabakas dūmiem. Visstingrākie noteikumi ir Īrijā, Grieķijā, Bulgārijā, Maltā, Spānijā un Ungārijā, kur slēgtās sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā un darbavietās smēķēt ir pilnībā aizliegts, pieļaujot tikai dažus izņēmumus.

Smēķēšanas aizlieguma rezultāti ES valstīs

2013. gada februārī Komisija publicēja ziņojumu, kurā aplūkots, kā tiek īstenots 2009. gada Padomes ieteikums par vidi bez tabakas dūmiem. Ziņojumā konstatēts, ka:

  • pasākumus iedzīvotāju aizsardzībai no tabakas dūmu iedarbības ir noteikušas visas ES valstis, taču to mērogs un tvērums ievērojami atšķiras;
  • dažās ES valstīs lielākās grūtības rada sarežģītu tiesību aktu (t. i., tādu, kas paredz izņēmumus) piemērošana, un līdz ar to ieviešana ir problemātiska;
  • kopumā no 2009. līdz 2012. gadam faktiskā ES iedzīvotāju pakļautība tabakas dūmu iedarbībai ir samazinājusies (piem., bāru un krogu apmeklētājiem no 46 % līdz 28 %, savukārt restorānu apmeklētājiem – no 31 % līdz 14 %);
  • labs piemērs ir Beļģija, Spānija un Polija, kur pēc visaptverošu tiesību aktu pieņemšanas tabakas dūmu iedarbībai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars ir samazinājies krasi un strauji;
  • pret smēķēšanu vērsto tiesību aktu ietekme uz veselību ir tūlītēja un izpaužas arī kā retākas sirdslēkmes un labāka elpceļu veselība. Savukārt ekonomiku šādi smēķēšanu ierobežojošie tiesību akti ietekmē pozitīvi vai neitrāli.

Faktiskais to pasīvajai smēķēšanai pakļauto iedzīvotāju skaits, kuri apmeklē bārus vai restorānus, tiek novērtēts arī Eirobarometra aptaujās. Jaunākie dati (2017) liecina, ka faktiskais šādu personu skaits ir samazinājies vēl vairāk: līdz pat 20 % bāros un krogos un 9 % restorānos.

Lasiet vēl par ES valstu tiesību aktiem, kas ierobežo smēķēšanu:

Padomes ieteikums

Pēc apspriešanas un likumdošanas procedūras 2009. gada 30. novembrī tika pieņemts Padomes Ieteikums attiecībā uz vidi bez tabakas dūmiem. Ieteikumā ES valstis tiek aicinātas rīkoties trīs svarīgākajos virzienos:

  • trīs gadu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas pieņemt un ieviest tiesību aktus, kuri pilnībā aizsargā iedzīvotājus no tabakas dūmu iedarbības slēgtās sabiedriskās vietās, darbavietās un sabiedriskajā transportā;
  • tiesību aktus, kas paredz no tabakas dūmiem brīvu vidi, papildināt ar citiem pasākumiem, piemēram, bērnu aizsardzību no tabakas dūmiem, palīdzību atmest smēķēšanu un ilustratīviem brīdinājumiem uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem;
  • stiprināt sadarbību Eiropas Savienībā, izveidojot valsts koordinācijas punktu tīklu tabakas ierobežošanai.

Paziņojumi presei

Lasiet vēl