Siirry pääsisältöön
Public Health

Yleiskatsaus

Rokottaminen on tärkein sairauksien ennaltaehkäisykeino ja eräs kustannustehokkaimmista käytössä olevista kansanterveystoimista. Rokottamalla tapahtuva immunisaatio on paras puolustuskeino ehkäistävissä olevia, vakavia ja toisinaan tappavia tartuntatauteja vastaan. Kattavan rokotusohjelman ansiosta isorokko on hävinnyt kokonaan, polio häädetty Euroopasta ja monet muut taudit hävitetty lähes täysin.

Tämänhetkiset haasteet

Maailmassa rokotetaan nykyään vuosittain yli 100 miljoonaa lasta tarttuvia tauteja, kuten kurkkumätää, jäykkäkouristusta, hinkuyskää, tuberkuloosia, poliota, tuhkarokkoa ja hepatiitti B:tä, vastaan. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan rokotuksilla ehkäistään maailmanlaajuisesti noin 2–3 miljoonaa kuolemantapausta joka vuosi. Lisäksi rokotukset vähentävät tautien hoitokustannuksia (ml. mikrobilääkehoidot virusinfektioihin).

Näistä saavutuksista huolimatta monissa EU-maissa ja niiden naapurimaissa on esiintynyt rokotteilla ehkäistävissä olevien tautien epidemioita, koska rokotuskattavuus ei ole ollut riittävä. Terveysalan asiantuntijoiden haasteena ja huolen aiheena on kansalaisten luottamuksen hiipuminen rokotuksia kohtaan, maantieteelliset erot rokotusten saatavuudessa ja rokotuksia koskevan väärän tiedon ja disinformaation lisääntyminen. Euroopan komissio ja EU-maat pyrkivät yhdessä varmistamaan rokotteiden tasapuolisen saannin kaikille EU-kansalaisille, torjumaan väärää tietoa ja disinformaatiota ja lisäämään rokotusluottamusta.

Markkinoille saatettavien rokotteiden hyväksymiseen sovelletaan Euroopan unionissa tiukkoja sääntöjä. Euroopan lääkevirasto (EMA) arvioi ja valvoo rokotteita sen jälkeen kun ne on kehitetty. Perusteellisen testauksen jälkeen Euroopan komissio voi myöntää rokotteelle myyntiluvan. Kun rokotteet ovat markkinoilla, Euroopan lääkevirasto jatkaa niiden turvallisuuden arviointia ja valvoo niitä myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Kaikkien näiden toimien tarkoituksena on varmistaa mahdollisimman hyvin rokotteiden turvallisuus, jotta voidaan suojella ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Kaikki Euroopan unionissa myytävien rokotteiden ainesosat tutkitaan erittäin tarkoin, ja ne on todettu useissa eri tutkimuksissa turvallisiksi käyttää rokotteiden ainesosina.

EU:n tason toimet

Rokotuspolitiikka kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan. Euroopan komissio kuitenkin tukee EU-maita niiden toiminnan ja ohjelmien koordinoimisessa.

EU:n terveysministerit hyväksyivät joulukuussa 2018 neuvoston suosituksen yhteistyön tehostamisesta rokotuksin ehkäistävissä olevien tautien torjunnassa. Tässä aloitteessa esitetään suosituksia mm. rokotteiden hankinnan koordinoinnista, tutkimuksen ja innovoinnin tukemisesta ja rokotusvastaisuuden torjunnasta, ja sen yleisenä tavoitteena on lisätä koko eliniän kattavaa rokotuskattavuutta EU:ssa.

Rokotuskattavuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi EU-maissa Euroopan komissio lisäksi

Yksi EU:n syöväntorjuntasuunnitelman tavoitteista on poistaa kohdunkaulan syöpä rokottamalla nuoria ihmisen papilloomaviruksia (HPV) vastaan. Kohdunkaulan syövän lisäksi HPV-virukset liittyvät myös pään ja kaulan sekä peräaukon alueiden syöpiin. Suunnitelmassa kehotetaan erityisesti rokottamaan vähintään 90 prosenttia EU:ssa kohderyhmänä olevista tytöistä ja lisätä merkittävästi poikien rokotuskattavuutta.

Vuonna 2023 komissio aikoo ehdottaa toimia, joilla lisätään rokotuskattavuutta hepatiitti B -virusta ja ihmisen papilloomaviruksia vastaan. Näitä toimia ovat muun muassa rokotusten fyysisten esteiden vähentäminen, kohdennettu viestintä sekä väärän tiedon ja disinformaation torjunta.

Turvallisia covid-19-rokotteita eurooppalaisille

Rokotuksia koskeva yhteinen toiminta

Euroopan komissio vahvistaa tukeaan kansallisille rokotuskattavuutta lisääville toimille muun muassa rokotuksia koskevan yhteisen toiminnan avulla. Ohjelma saa rahoitusta EU:n terveysohjelmasta (3,55 miljoonaa euroa).

Tällä vuonna 2018 käynnistetyllä EU:n rokotustoimella torjutaan rokotevastaisuutta ja pyritään lisäämään rokotuskattavuutta EU:ssa. Sitä koordinoi INSERM (Ranska), ja mukana on 20 yhteistyökumppania (joihin kuuluu 17 EU-maata ja 3 EU:n ulkopuolista maata).

Ohjelmassa pyritään vahvistamaan kansallisten neuvoa-antavien ryhmien yhteistyötä. Tarkoituksena on lisätä luottamusta uusien rokotteiden käyttöönottoa koskevaan päätöksentekoon.

Rokotuksia käsittelevä yhteenliittymä

Eurooppalaiset terveydenhuoltoalan ammattijärjestöt ja alan opiskelijajärjestöt yhdistävä rokotuksia käsittelevä yhteenliittymä perustettiin keväällä 2019. Sen jäsenet puhuvat rokotusten tärkeydestä kansalaisten ja vertaistensa kanssa toimiessaan. Yhteenliittymän jäsenet sitoutuvat antamaan yleisölle luotettavaa tietoa rokotuksista, kumoamaan rokotuksiin liittyviä myyttejä ja edistämään kokemustenvaihtoa parhaista käytännöistä. Sen puheenjohtajina toimivat tällä hetkellä seuraavat Euroopan terveysalan ammattilaisia edustavat järjestöt:

Yhteenliittymä antoi 9.2.2021 julistuksen, jossa esitettiin kolme keskeistä syytä siihen, miksi kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten olisi otettava rokote covid-19-tautia vastaan heti, kun se on heille saatavilla.

Yhteenliittymän vuoden 2021 julkilausumassa vuosittaisen influenssatiedotuskampanjan tueksi suositettiin, että terveydenhuollon ammattilaiset rokotetaan influenssaa vastaan. Vuoden 2022 julkilausumassa korostettiin perusrokotteiden ja lapsuusiän rokotusten tärkeyttä.

Rokotuksia käsittelevä yhteenliittymä keskustelee vuotuisissa kokouksissaan rokotusten edistämiskeinoista.

Lisätietoa

Latest updates