Skip to main content
Public Health

Ihmisen papilloomavirus (HPV)

Kohdunkaulan syöpä on EU:n alueella 15–44-vuotiaiden naisten toiseksi yleisin syöpä. Vain rintasyöpä on sitä yleisempi. Kohdunkaulan syöpää aiheuttavat tietyt ihmisen papilloomaviruksen (HPV) tyypit. Useiden tutkimusten mukaan yli 90 prosentilla kohdunkaulan syöpään sairastuneista on HPV-infektio.

Yleisimpien syöpää aiheuttavien HPV-tyyppien tartunta voidaan estää rokotteilla. Maissa, joissa on käytössä kohdunkaulan syövän seulontaohjelma, tämän syövän esiintyminen ja siitä aiheutuvat kuolemantapaukset ovat vähentyneet huomattavasti.

EU:n myyntilupa kolmelle HPV-rokotteelle

Euroopan lääkeviraston tiedekomitean suostumuksella EU on antanut myyntiluvan seuraaville kolmelle HPV-rokotteelle, jotka estävät yleisimpien kohdunkaulan syöpää aiheuttavien HPV-tyyppien tartunnan:

HPV-tietoutta tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksesta

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksesta (ECDC) on saatavilla asiantuntijatietoa HPV-viruksesta ja kohdunkaulasyövästä.

Syöpäseulonnat

HPV-rokotteet eivät anna 100-prosenttista suojaa kohdunkaulan syöpää vastaan, eikä rokote korvaa tavanomaista kohdunkaulan syövän seulontaa. Kansallisia viranomaisia kannustetaankin käynnistämään ennen HPV-rokotusten aloittamista järjestelmälliset kattavat kohdunkaulan syövän seulonnat, jotka tehdään papa-kokeen avulla. EU on laatinut seulontoja varten kohdunkaulan syövän seulonnan ja taudinmäärityksen laadunvarmistusohjeet.