Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apžvalga

Skiepijimas – pagrindinė pirminės ligų prevencijos priemonė ir viena mažiausiai kainuojančių visuomenės sveikatos priemonių. Imunizacija skiepijant yra geriausia mūsų apsauga nuo rimtų, kartais netgi mirtinų užkrečiamųjų ligų, kurioms galima užkirsti kelią. Pradėjus skiepyti plačiu mastu išnyko raupai, beveik išnyko daug kitų ligų, Europoje nebesergama poliomielitu.

Dabartiniai iššūkiai

Kasmet daugiau kaip 100 mln. vaikų visame pasaulyje paskiepijami nuo tokių ligų kaip difterija, stabligė, kokliušas, tuberkuliozė, poliomielitas, tymai ir hepatitas B. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, skiepijant visame pasaulyje kiekvienais metais išvengiama apie 2–3 mln. mirčių ir sumažėja konkrečių ligų gydymo išlaidos, įskaitant antimikrobinį gydymą (skiriamą gydant virusines infekcijas).

Vis dėlto nepaisant puikių rezultatų, kai kuriose ES šalyse ir kaimyninėse šalyse buvo nustatyti neregėti ligų, kurių galima išvengti skiepijant, protrūkiai, nes skiepijimo mastas yra nepakankamas. Blėstantis žmonių pasitikėjimas skiepijimu, geografiniai galimybių pasiskiepyti skirtumai, klaidingos informacijos ir dezinformacijos apie skiepijimą augimas kelia susirūpinimą ir yra rimtas uždavinys visuomenės sveikatos ekspertams. Europos Komisijos ir ES valstybių narių tikslai yra bendri: tai vienodų galimybių pasiskiepyti visiems ES piliečiams užtikrinimas, kova su klaidinga informacija ir dezinformacija ir pasitikėjimo vakcinomis didinimas.

Europos Sąjungoje taikomos labai griežtos visų rinkai teikiamų vakcinų patvirtinimo taisyklės. Sukūrus vakcinas, Europos vaistų agentūra (EMA) jas vertina ir prižiūri. Po to, kai atliekami labai išsamūs bandymai, Europos Komisija gali išduoti leidimą prekiauti. Kai vakcinos pateikiamos rinkai, Europos vaistų agentūra ir toliau vertina jų saugą bei vykdo stebėseną po leidimo suteikimo. Visi šie etapai skirti tam, kad būtų užtikrinta kuo didesnė sauga, o didžiausias rūpestis yra gyventojų sveikata ir gerovė.

Visi vakcinų, kurios teikiamos rinkai Europos Sąjungoje, komponentai yra griežtai tikrinami. Atlikus įvairius tyrimus nustatyta, kad juos naudoti tose vakcinose yra saugu.

ES lygmens veiksmai

Skiepijimo politika yra nacionalinių valdžios institucijų kompetencija, bet Europos Komisija padeda ES šalims koordinuodama jų politiką ir programas.

2018 m. gruodžio mėn. ES sveikatos ministrai priėmė Tarybos rekomendaciją dėl sustiprinto bendradarbiavimo kovojant su ligomis, kurių galima išvengti skiepijant. Šia politikos iniciatyva raginama imtis, pavyzdžiui, tokių veiksmų: koordinuoti vakcinų pirkimą, remti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir įveikti nepasitikėjimą vakcinomis, o bendras tikslas yra didinti skiepijimosi mastą ES atsižvelgiant į viso gyvenimo perspektyvą.

Be to, Komisija padeda ES šalims užtikrinti, kad paskiepytų gyventojų dalis išliktų tokia pati arba didėtų:

Vienas iš Europos kovos su vėžiu plano tikslų – išnaikinti gimdos kaklelio vėžį skiepijant jaunimą nuo žmogaus papilomos viruso (ŽPV), kuris jį sukelia ir kuris taip pat yra susijęs su galvos ir kaklo bei išangės vėžiu. Konkrečiai plane raginama paskiepyti bent 90 proc. ES tikslinės mergaičių populiacijos ir gerokai padidinti berniukų skiepijimo lygį.

2023 m. Komisija pasiūlys veiksmų, kuriais siekiama padidinti skiepijimo nuo hepatito B ir žmogaus papilomos virusų mastą. Šie veiksmai apims fizinių skiepijimo kliūčių mažinimą, tikslinę komunikaciją ir kovą su klaidinančia informacija ir dezinformacija.

Saugios COVID-19 vakcinos visiems europiečiams

Bendrieji skiepijimo srities veiksmai

Europos Komisija stiprina paramą šalių pastangoms didinti pasiskiepijusių gyventojų dalį, be kita ko, remdamasi Bendraisiais skiepijimo srities veiksmais, kurie iš dalies finansuojami pagal ES sveikatos programą (3,55 mln. eurų).

2018 m. pradėtais vykdyti bendraisiais skiepijimo srities veiksmais sprendžiama nepasitikėjimo vakcinomis problema ir siekiama didinti skiepijimo mastą visoje ES. Juos koordinuoja INSERM (Prancūzija), o dalyvauja 20 partnerių (17 ES šalių ir 3 ne ES šalys).

Vykdant bendruosius veiksmus taip pat siekiama stiprinti nacionalinių grupių, kurios pataria imunizavimo klausimais (NITAG), bendradarbiavimą, kad didėtų skaidrumas ir pasitikėjimas sprendimų priėmimu diegiant naujas vakcinas.

Koalicija skiepijimo klausimais

Koalicija skiepijimo klausimais buvo įsteigta 2019 m. pavasarį. Ji suburia Europos sveikatos priežiūros specialistų ir studentų asociacijas propaguoti skiepijimą jų darbe su piliečiais ir kitais sveikatos priežiūros specialistais. Koalicija skiepijimo klausimais nariai įsipareigoja teikti tikslią informaciją visuomenei, kovoti su prasimanymais apie vakcinas ir skiepijimą ir keistis patirtimi. Šiuo metu jai bendrai pirmininkauja trys pagrindinės Europos sveikatos priežiūros specialistų asociacijos:

2021 m. vasario 9 d. koalicija paskelbė manifestą, kuriame nurodytos trys pagrindinės priežastys, kodėl visi sveikatos priežiūros specialistai atsiradus progai turėtų pasiskiepyti nuo COVID-19:

2021 m. koalicija taip pat paskelbė pareiškimą, kuriuo remiama kasmetinė informavimo apie gripą kampanija ir rekomenduojama, kad sveikatos priežiūros specialistai pasiskiepytų nuo gripo. 2022 m. ji paskelbė pareiškimą, kuriame pabrėžiama įprastinės ir vaikų vakcinacijos svarba.

Koalicija skiepijimo klausimais susitinka kasmet, kad aptartų savo veiklą, kuria skatinama skiepytis.

Susijusi informacija

Latest updates