Siirry pääsisältöön
Public Health

EU-kansalaisilla on oikeus päästä hoitoon toiseen EU-maahan ja saada kotimaastaan korvaus tällaisesta hoidosta.

Potilasoikeusdirektiivissä 2011/24/EU määritellään, millä ehdoin EU-kansalainen voi hakeutua sairaanhoitoon toiseen EU-maahan ja saada korvausta hoitomaksuista. Direktiivissä säädetään paitsi hoitokustannuksista myös lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden resepteistä ja toimituksista.

Potilasoikeusdirektiivin sisältö

EU-maiden terveyspolitiikat ja terveydenhuoltojärjestelmät ovat yhä enemmän sidoksissa toisiinsa. Potilasoikeusdirektiivin ansiosta EU-kansalaisten on helpompaa

  • saada tietoa muissa EU-maissa tarjottavasta hoidosta
  • hakeutua vaihtoehtoiseen hoitoon ja/tai erikoissairaanhoitoon toiseen maahan.

Direktiivin säännöissä otetaan yhtä lailla huomioon terveydenhuoltojärjestelmien kestävyysvaatimukset kuin potilaiden oikeus saada hoitoa ulkomailta.

Direktiivillä

newsletter_203_infograph.jpg

Potilasoikeusdirektiivin täytäntöönpanon seuranta

Rajat ylittävän terveydenhuollon asiantuntijaryhmä

Potilasoikeusdirektiivin täytäntöönpanossa komissiota avustaa rajat ylittävän terveydenhuollon asiantuntijaryhmä, jossa on edustus kaikista EU-maista. Ryhmän puitteissa EU-maiden viranomaiset voivat vaihtaa kokemuksia direktiivin soveltamisesta ja antaa komissiolle asiantuntija-apua direktiiviin liittyvissä kysymyksissä.

Ohjeita ulkomaille hoitoon lähtevälle

  • perehdy hoidon saannin ehtoihin ja korvausperiaatteisiin
  • perehdy EU-kansalaisen oikeuksiin hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan
  • ota tarvittaessa yhteyttä oman maasi kansalliseen yhteyspisteeseen
  • varmista, että tarjolla on laadukasta ja turvallista hoitoa
  • selvitä, miten voit valittaa, jos jokin menee vikaan

Lisätietoa

 

cbhc_25102013_2.jpg