Siirry pääsisältöön
Public Health

Yleiskatsaus

EU:n terveydenhuoltojärjestelmien tavoitteena on tarjota laadukasta ja kustannustehokasta hoitoa. Tämä on erityisen vaikeaa harvinaisten tai esiintymistiheydeltään alhaisten ja monitekijäisten sairauksien yhteydessä. Tällaisia sairauksia on EU:ssa noin 30 miljoonalla ihmisellä.

Eurooppalaiset osaamisverkostot (European Reference Networks – ERN) ovat Euroopan maissa toimivien terveydenhuollon palveluntuottajien välisiä virtuaalisia verkostoja. Verkostojen tarkoituksena on edistää keskustelua monitekijäisistä ja harvinaisista sairauksista, jotka edellyttävät pitkälle erikoistunutta hoitoa sekä osaamisen ja resurssien keskittämistä.

Osaamisverkostojen toimintaperiaatteet

Osaamisverkostojen koordinaattorit voivat kutsua eri alojen erikoislääkäreistä koostuvia virtuaalisia asiantuntijapaneeleita keskustelemaan potilaan diagnoosista ja hoidosta. Teknisesti tämä tapahtuu verkkopohjaista alustaa ja telelääketieteen välineitä käyttäen.

Osaamisverkostojen perustamisesta ja niiden jäsenten valinnasta säädetään EU:n lainsäädännössä.

  • Lisätietoja: ks. esite

Nykyiset verkostot

Ensimmäisten 24 osaamisverkoston toiminta käynnistyi maaliskuussa 2017. Niissä on jäseninä yli 900 eri erikoisalojen yksikköä yli 300 sairaalasta yhteensä 26 EU-maasta. Verkostojen erikoisaloina ovat muun muassa luuston sairaudet, lasten syövät ja immuunipuutokset.

Lainsäädäntö

  • Direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa
  • Komission delegoitu päätös 2014/286/EU (päätöksen liite) perusteista ja edellytyksistä, jotka eurooppalaisten osaamisverkostojen ja niiden jäseniksi hakevien terveydenhuollon tarjoajien on täytettävä
  • Komission täytäntöönpanopäätös 2014/287/EU (päätöksen liite) eurooppalaisten osaamisverkostojen perustamista ja arviointia sekä tällaisia verkostoja koskevan tiedon ja asiantuntemuksen vaihtoa koskevista perusteista
  • Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1269, jolla muutetaan täytäntöönpanopäätöstä 2014/287/EU

Osaamisverkostoaloitetta tuetaan useista EU:n rahoitusohjelmista (mm. EU:n terveysalan toimintaohjelmasta, Verkkojen Eurooppa -välineestä ja Horisontti 2020 -puiteohjelmasta).

Verkostojen koordinointi

Osaamisverkostoaloitteen toteuttaminen on ensisijaisesti EU-maiden vastuulla. Verkostojen ja niiden jäsenten hyväksymisestä ja verkostojen toiminnan lopettamisesta vastaa jäsenvaltioiden johtoryhmä komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. Johtoryhmä koostuu kaikkien EU-maiden ja ETA-maiden edustajista.

Seurantajärjestelmä

Johtoryhmän hyväksymät osaamisverkostojen seurantajärjestelmän 18 indikaattoria esiteltiin verkostojen neljännessä kokouksessa. Osa niistä on päivitetty selvennyksin.

Seurantajärjestelmän avulla voidaan parantaa toiminnan laatua, määritellä verkostojen toiminnalta odotettavia tuloksia ja eritellä toiminnan menestyksellisyyttä ja ongelmakohtia sekä tuoda esiin verkostojen tuottama lisäarvo.

Tiedotusaineisto