Glavni sadržaj
Public Health

Endokrini disruptori kemikalije su koje u određenim uvjetima mogu utjecati na hormonski sustav ljudi i životinja. Endokrina disrupcijanoviji je način poimanja toksičnosti kemikalija. Posljednjih godina znanstvena zajednica i nadležna tijela diljem svijeta raspravljaju o toj temi i njezinu reguliranju. Ostvaren je znatan napredak u organizacijama EU-a i međunarodnim organizacijama.

Izrada zakonodavnog okvira

Trenutačno stanje

Kriteriji za biocidne proizvode objavljuju se i primjenjivat će se od 7. lipnja 2018.

Kriteriji za sredstva za zaštitu bilja objavljuju se i primjenjivat će se od 10. studenoga 2018.

Povezane informacije

Latest updates