Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Pregled

Države članice EU so v prvi vrsti odgovorne za organizacijo in zagotavljanje zdravstvenih storitev in zdravstvenega varstva. Zdravstvena politika EU dopolnjuje nacionalne politike, skrbi za varovanje zdravja ljudi v vseh politikah EU in si prizadeva za močnejšo zdravstveno unijo.

Cilji politik in ukrepov EU na področju javnega zdravja:

  • varovanje in krepitev zdravja državljanov EU
  • podpora modernizaciji in digitalizaciji zdravstvenih sistemov in infrastrukture
  • izboljšanje odpornosti evropskih zdravstvenih sistemov
  • državam EU omogočiti boljšo pripravljenost na preprečevanje in obvladovanje prihodnjih pandemij

Predstavniki nacionalnih organov in Evropske komisije razpravljajo o pomembnih zdravstvenih vprašanjih v delovni skupini za javno zdravje na visoki ravni. Institucije EU, države, regionalni in lokalni organi ter druge skupine deležnikov prispevajo k izvajanju zdravstvene strategije EU in letnih delovnih programov.

Vloga Evropske komisije

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane (GD SANTE) pri Evropski komisiji podpira prizadevanja držav članic za varovanje in izboljšanje zdravja evropskih državljanov ter pomaga pri zagotavljanju dostopnosti, uspešnosti in vzdržnosti njihovih zdravstvenih sistemov. To počne na različne načine, med drugim:

  • predlaga zakonodajo
  • zagotavlja finančno pomoč
  • usklajuje in spodbuja izmenjavo najboljših praks med državami EU in zdravstvenimi strokovnjaki
  • izvaja dejavnosti za spodbujanje zdravja

Zakonodaja

EU lahko zdravstveno zakonodajo sprejme v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije, in sicer na podlagi člena 168 (varovanje javnega zdravja), člena 114 (enotni trg) in člena 153 (socialna politika). Zakonsko so na ravni EU urejena naslednja področja:

Svet EU lahko državam članicam izda tudi priporočila o javnem zdravju.

Naložbe v zdravstvo

Program EU za zdravje namenja finančna sredstva za izboljšanje zdravja v Uniji, reševanje čezmejnih nevarnosti za zdravje, izboljšanje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov, povezanih s krizo, ter povečanje odpornosti zdravstvenih sistemov.

Tudi drugi programi EU vlagajo v zdravstvene sisteme, zdravstvene raziskave, infrastrukturo in druga področja, povezana z zdravjem, zlasti:

Prednostne naloge v obdobju 2021–2027

Evropska zdravstvena unija se bo osredotočila na nujne in dolgoročne prednostne naloge na področju zdravja, od odziva na krizo zaradi covida-19 in odpornosti na čezmejne nevarnosti za zdravje do evropskega načrta za premagovanje raka, evropske strategije za zdravila in digitalnega zdravja.

EU bo še naprej spodbujala mednarodno sodelovanje za obvladovanje globalnih nevarnosti za zdravje in svetovnih zdravstvenih izzivov, kot so okužbe, odporne proti antimikrobikom, in cepljenje.

Sorodne informacije