Glavni sadržaj
Public Health

Pregled

Države članice same su odgovorne za organiziranje i pružanje zdravstvenih usluga i medicinske skrbi. Zdravstvena politika Unije nadopunjuje nacionalne politike osiguravajući da se u svim politikama Unije štiti zdravlje u cilju izgradnje snažnije zdravstvene unije.

Politike i djelovanja Unije u području javnog zdravlja usmjerene su na sljedeće:

  • zaštitu i poboljšanje zdravlja građana Unije
  • potporu modernizaciji i digitalizaciji zdravstvenih sustava i infrastrukture
  • poboljšanje učinkovitosti europskih zdravstvenih sustava
  • osposobljavanje država članica za bolju prevenciju i odgovor na buduće pandemije.

O strateškim pitanjima koja se odnose na zdravlje predstavnici nacionalnih tijela i Europske komisije raspravljaju u visokoj radnoj skupini za javno zdravlje. Institucije Unije, države članice, regionalna i lokalna tijela te druge interesne skupine pridonose provedbi zdravstvene strategije Unije i godišnjih programa rada.

Uloga Europske komisije

Glavna uprava Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane (GU SANTE) podupire države članice u naporima koje ulažu radi zaštite i poboljšanja zdravlja svojih građana i osiguravanja pristupačnosti, učinkovitosti i otpornosti svojih zdravstvenih sustava. To čini različitim sredstvima, među ostalim:

  • zakonodavnim prijedlozima
  • pružanjem financijske potpore
  • koordinacijom i olakšavanjem razmjene najbolje prakse među državama članicama Unije i zdravstvenim stručnjacima
  • aktivnostima promicanja zdravlja.

Zakonodavstvo

Unija može donijeti propise u području zdravlja na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije, i to članka 168. (zaštita javnog zdravlja), članka 114. (jedinstveno tržište) i članka 153. (socijalna politika). Unija je među ostalim donijela propise u sljedećim područjima:

Vijeće Europske unije može državama članicama uputiti i preporuke o javnom zdravlju.

Ulaganje u zdravlje

U okviru programa EU za zdravlje osiguravaju se sredstva za poboljšanje zdravlja u Uniji, borbu protiv prekograničnih prijetnji zdravlju, poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti lijekova, medicinskih proizvoda i proizvoda potrebnih tijekom krize te povećanje otpornosti zdravstvenih sustava.

I drugi programi EU-a ulažu u zdravstvene sustave, istraživanja i infrastrukturu u području zdravstva ili šire zdravstvene aspekte, a posebno:

Prioriteti za razdoblje 2021. – 2027.

Europska zdravstvena unija bit će usmjerena na hitne i dugoročne zdravstvene prioritete, od odgovora na krizu uzrokovanu koronavirusom i otpornosti na prekogranične prijetnje zdravlju do europskog plana za borbu protiv raka, farmaceutske strategije za Europu i digitalnog zdravstva.

Unija će nastaviti međunarodnu suradnju u pitanjima globalnih prijetnji zdravlju i izazova, kao što su antimikrobna otpornost i cijepljenje.

Povezane informacije