Direct la conținutul principal
Public Health

Privire de ansamblu

Țările UE dețin responsabilitatea principală pentru organizarea și furnizarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală. Prin urmare, politica UE în domeniul sănătății este menită să completeze politicile naționale, să asigure protecția sănătății în cadrul tuturor politicilor UE și să pună bazele unei uniuni a sănătății mai puternice.

Politicile și acțiunile UE în materie de sănătate publică vizează:

  • protejarea și îmbunătățirea sănătății cetățenilor UE
  • sprijinirea modernizării și digitalizării sistemelor și infrastructurilor de sănătate
  • îmbunătățirea rezilienței sistemelor de sănătate din Europa
  • pregătirea țărilor UE pentru a preveni și a combate mai bine eventuale viitoare pandemii.

Aspectele sanitare strategice sunt discutate în cadrul unui grup de lucru la nivel înalt privind sănătatea publică, format din reprezentanți ai autorităților naționale și ai Comisiei Europene. Instituțiile UE, țările membre, autoritățile locale și regionale și alte grupuri de interes contribuie la punerea în aplicare a strategiei UE în domeniul sănătății.

Rolul Comisiei Europene

Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) din cadrul Comisiei Europene sprijină eforturile depuse de statele membre pentru a proteja și îmbunătăți sănătatea cetățenilor lor și pentru a asigura accesibilitatea, eficacitatea și reziliența sistemelor lor de sănătate. Acest lucru se realizează prin diverse mijloace, cum ar fi:

  • formularea de propuneri legislative
  • furnizarea de sprijin financiar
  • coordonarea și facilitarea schimbului de bune practici între țările UE și experți din domeniul sănătății
  • organizarea de activități de promovare a sănătății.

Legislație

UE poate adopta acte legislative în domeniul sănătății în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene: articolul 168 (protejarea sănătății publice), articolul 114 (piața unică) și articolul 153 (politica socială). UE a adoptat acte legislative în diverse domenii, printre care:

De asemenea, Consiliul UE poate adresa statelor membre recomandări cu privire la sănătatea publică în țările UE.

Investiții în sănătate

Programul „UE pentru sănătate” oferă finanțare pentru a îmbunătăți sănătatea în Uniune, pentru a aborda amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, pentru a îmbunătăți disponibilitatea și accesibilitatea medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a produselor relevante în situații de criză și pentru a spori reziliența sistemelor de sănătate.

De asemenea, există și alte programe ale UE care investesc în sistemele de sănătate, în cercetarea în domeniul sănătății, în infrastructură sau aspecte mai ample legate de sănătate, în special:

Priorități pentru perioada 2021-2027

Uniunea europeană a sănătății se va concentra asupra priorităților de sănătate urgente și pe termen lung, de la răspunsul la criza provocată de pandemia de COVID-19 și reziliența la amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, până la planul european de luptă împotriva cancerului, strategia farmaceutică pentru Europa și serviciile de sănătate online.

UE va continua să coopereze pe plan internațional pentru a face față amenințărilor și provocărilor globale la adresa sănătății, cum ar fi infecțiile rezistente la antimicrobiene și vaccinarea.

Pe aceeași temă