Przejdź do treści głównej
Public Health

Ocena skuteczności systemów opieki zdrowotnej jest konieczna do tego, aby zrozumieć jak te systemy funkcjonują i jak można je ulepszyć. Jest to złożony proces, który obejmuje pomiary statystyczne, pogłębioną analizę i opracowanie praktycznych działań. Rzetelna ocena skuteczności systemów opieki zdrowotnej jest możliwa dzięki współdziałaniu różnych podmiotów, w tym osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki, urzędów statystycznych, naukowców, świadczeniodawców i pacjentów.

Taka ocena stanowi solidną bazę dla kształtowania polityki. Może również służyć jako ramy strategiczne dla świadczeniodawców, co umożliwi monitorowanie postępów i ocenę najlepszych praktyk dzięki powiązaniu wyników w dziedzinie zdrowia ze strategiami i funkcjami systemu opieki zdrowotnej.

Rzetelna ocena wyników przyczynia się również do zwiększenia przejrzystości i dostarcza obiektywnych dowodów, które umożliwiają rozliczalność względem społeczeństwa. Dobra znajomość sposobu funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej jest również warunkiem niezbędnym do opracowania skutecznych zmian z korzyścią dla pacjentów.

Grupa ekspertów

Komisja Europejska utworzyła grupę ekspertów ds. oceny działania systemów opieki zdrowotnej, aby udostępnić krajom UE forum dla wymiany doświadczeń w tej dziedzinie i aby wesprzeć osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki na szczeblu krajowym poprzez określenie narzędzi i metod, które umożliwią ocenę skuteczności systemów opieki zdrowotnej. W prace grupy ekspertów czynny wkład wnoszą też międzynarodowe organizacje, takie jak WHO i OECD.

Każdego roku prace grupy skupiają się na określonych obszarach priorytetowych, co pozwala określić narzędzia i metody oceny co roku w innym obszarze tematycznym, takim jak jakość opieki, opieka zintegrowana i podstawowa opieka zdrowotna.

W krajach, które wyrażą takie zainteresowanie, grupa ekspertów pomaga w podejmowaniu dostosowanych do konkretnych potrzeb działań służących analizie oceny funkcjonowania krajowych systemów. Grupa stawia sobie również za cel skierowanie uwagi politycznej na przeprowadzanie oceny skuteczności systemów opieki zdrowotnej, tak aby jej wyniki były uwzględniane przy kształtowaniu polityki.

expertgp_strands.jpg

Sprawozdania grupy ekspertów

Powiązane informacje