Skip to main content
Public Health

Kova su vėžiu yra vienas pagrindinių Europos Komisijos sveikatos srities prioritetų. Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen politinėse gairėse kalba apie „Europos kovos su vėžiu planą, pagal kurį bus remiamos valstybių narių pastangos gerinti vėžio kontrolę ir gydymą“ siekiant sumažinti šios ligos sukeliamas kančias, o Europa imsis lyderės vaidmens kovoje su vėžiu.

ES kovos su vėžiu politika

Už sveikatą atsakingai Komisijos narei Stellai Kyriakides skirtame įgaliojamajame rašte teigiama, kad būtina remti ES šalių veiklą, susijusią su vėžio prevencija ir sveikatos priežiūra.

2021 m. vasario mėn. pristatytas Europos kovos su vėžiu planas yra ES atsakas į didėjančius iššūkius ir pokyčius, susijusius su vėžio kontrole, ir politinis įsipareigojimas padaryti viską, ką galime, kovoje su vėžiu. Dešimčia pavyzdinių iniciatyvų ir keliais rėmimo veiksmais grindžiamas planas yra Komisijos pasiūlymų dėl stiprios Europos sveikatos sąjungos, kuriais siekiama užtikrinti saugesnę, geriau pasirengusią ir atsparesnę ES, dalis.

Vykdant Europos kovos su vėžiu planą remiamos valstybių narių pastangos užtikrinti vėžio prevenciją ir aukštą vėžiu sergančių pacientų, ligą įveikusių asmenų, jų šeimų ir slaugytojų gyvenimo kokybę. Šis planas suskirstytas į kelias pagrindines sritis, kuriose ES gali suteikti didžiausią naudą:

  • prevencija,
  • ankstyvas nustatymas,
  • diagnozė ir gydymas,
  • vėžiu sergančių pacientų ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybė.

Kovos su vėžiu planas yra susijęs su kitais Komisijos prioritetais, visų pirma Europos vaistų strategija ir ES strategija „Nuo ūkio iki stalo“, taip pat planuojama Europos sveikatos duomenų erdve (numatoma parengti iki 2025 m.). Vėžys yra viena iš siūlomų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų ir priklauso programai „Europos horizontas“, kuri prasidės 2021 m.

Prie Sveikatingumo skatinimo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupės buvo įsteigtas Kovos su vėžiu pogrupis, kuriam bendrai pirmininkavo Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas. Dėl šio pogrupio įgaliojimų susitarė programos „Europos horizontas“ komiteto šešėlinė sveikatos grupė ir Sveikatingumo skatinimo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinė grupė.

Pagal programą „ES – sveikatos labui“ (2021–2027 m.) valstybėms narėms bus teikiama finansinė ir techninė parama sveikatos priežiūros sistemoms stiprinti.

Vėžys yra labiausiai sveikatą pakertanti liga, kaip nurodyta SESV 168 straipsnyje, kuriuo ES suteikiama kompetencija remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus žmonių sveikatos apsaugos ir gerinimo srityje.

Europos Komisija su ES valstybėmis narėmis ir pilietine visuomene jau nuo 1985 m. dirba kovos su vėžiu srityje, glaudžiai bendradarbiaudamos su Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtiniu tyrimų centru ir Tarptautine vėžio tyrimų agentūra.

Vėžys. Bendras požiūris

Po širdies ir kraujagyslių ligų vėžys yra antra pagrindinė mirtingumo priežastis ES šalyse. Kasmet liga diagnozuojama 2,6 mln. žmonių, o nuo jos miršta dar 1,2 mln. žmonių.

Atsižvelgiant į tai, kad Europoje gyvena mažiau nei 10 proc. pasaulio gyventojų, bet jai tenka ketvirtadalis visų vėžio atvejų, akivaizdu, kad vėžys kelia didžiulę grėsmę mūsų visuomenei. Bendras ekonominis vėžio poveikis Europoje kasmet siekia 100 mlrd. EUR.

Iš turimų įrodymų matyti, kad 40 proc. vėžio atvejų būtų galima išvengti, jei įgyvendintume tai, ką jau žinome. Tačiau šiuo metu tik 3 proc. sveikatos biudžetų lėšų skiriama sveikatingumo skatinimui ir ligų prevencijai. Todėl yra labai daug veiksmų, kurių reikia imtis.

Veiksmais vėžio prevencijos ir sveikos gyvensenos srityse taip pat padedama kovoti su nutukimu ir kitomis neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligomis ir diabetu, kurioms būdingi bendri rizikos veiksniai.

Remiantis sveikatos būklės ES ataskaitomis, vėžys yra viena iš pagrindinių priešlaikinių mirčių priežasčių ES. Tai daro poveikį ne tik asmens sveikatai, bet ir didelį socialinį ir ekonominį poveikį.

Ši liga daro spaudimą nacionalinėms sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemoms, vyriausybių biudžetams ir ekonomikos našumui bei augimui. Todėl reikalingos atsparesnės sveikatos priežiūros sistemos. Visų pirma reikia remti valstybes nares, kurioms labiausiai reikalingas faktais grindžiamos politikos formavimas, kad visiems ES piliečiams būtų užtikrintos vienodos galimybės naudotis aukštos kokybės vėžio prevencija, diagnostika, gydymu ir vėlesne pacientų priežiūra.

Pasiekta daug laimėjimų, kurie padėjo suformuoti bendrą požiūrį į kovą su vėžiu ES. Toliau pateikiamos nuorodos į dokumentus, kuriais grindžiami ES veiksmai, ir į ES rėmimo veiksmus, kuriais siekiama padėti ES šalims ir suinteresuotosioms šalims kovoti su vėžiu.

Politikos sistema

Vėžio prevencijos ir kontrolės srities iniciatyvos

Komisijos Jungtinio tyrimų centro koordinuojamos vėžio prevencijos ir kontrolės srities iniciatyvos:

Sveikatos programos lėšomis prisidedama prie Europos vėžio referencijos centrų tinklų veikimo ir šių bendrų veiksmų:

Susijusi informacija

To support countries in reaching the health targets of the Sustainable Development Goals, the Commission has established a Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases (“the Steering Group”).

The Steering Group provides advice and expertise to the Commission on developing and implementing activities in the field of health promotion, disease prevention and the management of non-communicable diseases. It also fosters exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States.

Steering Group activities

The activities of the Steering Group are intended to facilitate the implementation of evidence-based best practices by EU countries, in order to ensure that the most up-to-date findings and knowledge are being put into practice.

The Steering Group advises the Commission in the selection of best practices and in making better use of research results to support their transfer and scaling up at the national and European level. The EU Health Programme or other financial instruments of the EU support the implementation and transfer of best practices.

As part of the process, the Commission presents to the Steering Group tested policies and approaches selected according to national and EU priorities and based on agreed-upon criteria. EU countries indicate which of these they are interested in implementing or scaling-up. The Commission launches open calls for best practices according to priorities of the SGPP. The calls can be accessed on the Best Practice Portal. The Commission then identifies the best ways to support the implementation of these policies, using all available instruments at the Commission's disposal.

The Commission may also set up sub-groups for the purpose of examining specific questions. These groups operate for a limited period of time, and on the basis of agreed mandates. They report to the Steering Group.

The Commission Decision setting up a Commission expert group "Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases” provides additional information on its role and its areas of work. The Steering Group is chaired by the Commission and the members are representatives of the Member States.

Implementation of best practices

Nutrition and Physical Activity:

Rare Diseases:

Mental Health:

Cancer:

  • EU Colorectal Cancer Screening - Implementation of guidelines within the screening programmes in Italy, Slovakia and Romania (technical support instrument)
    Related information : Health and long-term care (europa.eu)

Integrated Care:

Policy implementation

Work has been carried out in a number of areas, in particular on:

The Steering Group has already selected an initial set of policy interventions that will be implemented by multiple EU countries, and is selecting the next priority areas for the implementation of best practices. Its activities will also be linked to the ongoing work of the WHO and the OECD.

Interested parties in the field can actively participate in discussions via the Health Policy Platform, in particular the Non-Communicable Diseases Network.

Resources

The Steering Group's work will be supported by online resources on health promotion and the prevention and management of non-communicable diseases, such as: