Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health
Europe’s Beating Cancer Plan

ES kovos su vėžiu plano įgyvendinimas įgyvendinant dešimtis pagal programą „ES – sveikatos labui“ finansuojamų projektų

Kova su vėžiu yra vienas pagrindinių Europos Komisijos sveikatos srities prioritetų. Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen politinėse gairėse kalba apie „Europos kovos su vėžiu planą, pagal kurį bus remiamos valstybių narių pastangos gerinti vėžio kontrolę ir gydymą“ siekiant sumažinti šios ligos sukeliamas kančias, o Europa imsis lyderės vaidmens kovoje su vėžiu. 

Europos kovos su vėžiu planas

Už sveikatą atsakingai Komisijos narei Stellai Kyriakides skirtame įgaliojamajame rašte teigiama, kad būtina remti ES šalių veiklą, susijusią su vėžio prevencija ir sveikatos priežiūra. 

2021 m. vasario mėn. pristatytas Europos kovos su vėžiu planas yra ES atsakas į didėjančius iššūkius ir pokyčius, susijusius su vėžio kontrole, ir politinis įsipareigojimas padaryti viską, ką galime, kovoje su vėžiu.

Dešimčia pavyzdinių iniciatyvų ir keliais rėmimo veiksmais grindžiamas planas yra Komisijos pasiūlymų dėl stiprios Europos sveikatos sąjungos, kuriais siekiama užtikrinti saugesnę, geriau pasirengusią ir atsparesnę ES, dalis.

Vykdant Europos kovos su vėžiu planą remiamos valstybių narių pastangos užtikrinti vėžio prevenciją ir aukštą vėžiu sergančių pacientų, ligą įveikusių asmenų, jų šeimų ir slaugytojų gyvenimo kokybę. Šis planas suskirstytas į kelias pagrindines sritis, kuriose ES gali suteikti didžiausią naudą:

  • prevencija,
  • ankstyvas nustatymas,
  • diagnozė ir gydymas,
  • vėžiu sergančių pacientų ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybė.

Pavyzdinės iniciatyvos

Kovos su vėžiu planas yra susijęs su kitais Komisijos prioritetais, visų pirma Europos vaistų strategija ir ES strategija „Nuo ūkio iki stalo“, taip pat Europos sveikatos duomenų erdve. Vėžys yra viena iš ES mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų ir yra programos „Europos horizontas“ dalis.

Prie Visuomenės sveikatos ekspertų grupės buvo įsteigtas Kovos su vėžiu pogrupis, kuriam bendrai pirmininkavo Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas.

Pagal programą „ES – sveikatos labui“ (2021–2027 m.) valstybėms narėms bus teikiama finansinė ir techninė parama sveikatos priežiūros sistemoms stiprinti.

Vėžys. Statistiniai ir kiti duomenys

Po širdies ir kraujagyslių ligų vėžys yra antra pagrindinė mirtingumo priežastis ES šalyse. Kasmet liga diagnozuojama 2,6 mln. žmonių, o nuo jos miršta dar 1,2 mln. žmonių.

Atsižvelgiant į tai, kad Europoje gyvena mažiau nei 10 proc. pasaulio gyventojų, bet jai tenka ketvirtadalis visų vėžio atvejų, akivaizdu, kad vėžys kelia didžiulę grėsmę mūsų visuomenei. Bendras ekonominis vėžio poveikis Europoje kasmet siekia 100 mlrd. EUR.

Remiantis sveikatos būklės ES ataskaitomis, vėžys yra viena iš pagrindinių priešlaikinių mirčių priežasčių ES. Tai daro poveikį ne tik asmens sveikatai, bet ir didelį socialinį ir ekonominį poveikį.

Ši liga daro spaudimą nacionalinėms sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemoms, vyriausybių biudžetams ir ekonomikos našumui bei augimui. Todėl reikalingos atsparesnės sveikatos priežiūros sistemos. Visų pirma reikia remti valstybes nares, kurioms labiausiai reikalingas faktais grindžiamos politikos formavimas, kad visiems ES piliečiams būtų užtikrintos vienodos galimybės naudotis aukštos kokybės vėžio prevencija, diagnostika, gydymu ir vėlesne pacientų priežiūra.

Iš turimų įrodymų matyti, kad 40 proc. vėžio atvejų būtų galima išvengti, jei įgyvendintume tai, ką jau žinome. Tačiau šiuo metu tik 3 proc. sveikatos biudžetų lėšų skiriama sveikatingumo skatinimui ir ligų prevencijai. Todėl yra labai daug veiksmų, kurių reikia imtis.

Veiksmais vėžio prevencijos srityje taip pat padedama kovoti su nutukimu ir kitomis neužkrečiamosiomis ligomis, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligomis ir diabetu, kurioms būdingi bendri rizikos veiksniai.

Politikos programa

Vėžio prevencijos ir kontrolės srities ES iniciatyvos

Vėžys yra labiausiai sveikatą pakertanti liga, todėl ES, kaip nurodyta SESV 168 straipsnyje, turi kompetenciją remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus žmonių sveikatos apsaugos ir gerinimo srityje.

Europos Komisija su ES šalimis ir pilietine visuomene jau nuo 1985 m. dirba kovos su vėžiu srityje, glaudžiai bendradarbiaudamos su Pasaulio sveikatos organizacija, Jungtiniu tyrimų centru ir Tarptautine vėžio tyrimų agentūra.

Komisijos Jungtinio tyrimų centro koordinuojamos vėžio prevencijos ir kontrolės srities iniciatyvos:

Sveikatos programos lėšomis prisidedama prie Europos vėžio referencijos centrų tinklų veikimo ir šių bendrų veiksmų:

Susijusi informacija