Skip to main content
Public Health

Visuomenės sveikatos ekspertų grupė

Visuomenės sveikatos ekspertų grupė pataria Komisijai visuomenės sveikatos ir sveikatos sistemų klausimais, susijusiais su neužkrečiamosiomis ir užkrečiamosiomis ligomis, pvz., ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir hepatitu. Ekspertų grupė taip pat patars, kaip spręsti su skiepijimu ir atsparumu antimikrobinėms medžiagoms susijusias problemas.

Visuomenės sveikatos ekspertų grupei pirmininkauja Komisija, o grupės nariai yra valstybių narių sveikatos ministerijų atstovai. Komisijos sprendime, kuriuo įsteigiama ši ekspertų grupė, pateikiama papildomos informacijos apie jos vaidmenį ir veiklos sritis.

Komisija taip pat gali steigti pogrupius konkretiems klausimams nagrinėti. Šie ribotą laiką veikiantys pogrupiai teikia ataskaitas Visuomenės sveikatos ekspertų grupei.

Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinės grupės įsteigti vėžio ir neužkrečiamųjų ligų pogrupiai toliau veiks kaip Visuomenės sveikatos ekspertų grupės pogrupiai:

Politikos įgyvendinimas

Visuomenės sveikatos ekspertų grupė tęs Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinės grupės darbą keliose srityse, visų pirma šiose:

Ištekliai

Visuomenės sveikatos ekspertų grupės darbas bus remiamas visuomenės sveikatos ištekliais, kaip antai: