Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Visuomenės sveikatos ekspertų grupė

Visuomenės sveikatos ekspertų grupė pataria ir teikia gaires Komisijai visuomenės sveikatos ir sveikatos sistemų klausimais, susijusiais su neužkrečiamosiomis ligomis, pvz., vėžio ir psichikos sveikatos, ir užkrečiamosiomis ligomis, pvz., ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir hepatitu.

Ekspertų grupė taip pat pataria, kaip spręsti su skiepijimu, ilgalaikiu COVID sindromu ir atsparumu antimikrobinėms medžiagoms susijusias problemas.

Suderinti veiksmai įvairiose politikos srityse padeda sumažinti žmonių kančias ir pasiekti daug daugiau:

  • sumažinti didelę ekonominę ir socialinę ligų naštą;
  • stiprinti nacionalines sveikatos ir socialinės gerovės sistemas;
  • sveikos darbo jėgos dėka didinti našumą ir ekonomikos augimą.

Visi šie pasiekimai savo ruožtu padės valstybėms narėms pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus ir PSO tikslus dėl neužkrečiamųjų ligų.

Visuomenės sveikatos ekspertų grupė pakeičia ankstesnę Sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvinę grupę.

Politikos įgyvendinimas

Visuomenės sveikatos ekspertų grupės posėdžiams pirmininkauja Komisija, o grupę sudaro valstybių narių sveikatos ministerijų atstovai.

Komisijos sprendime, kuriuo įsteigiama ši ekspertų grupė, pateikiama papildomos informacijos apie jos vaidmenį ir veiklos sritis. Visuomenės sveikatos ekspertų grupės posėdžiai vyksta dukart per metus.

Visuomenės sveikatos ekspertų grupė tęs darbą keliose srityse, visų pirma:

Tam Komisija gali sudaryti pogrupius, kurie orientuotųsi į konkrečius klausimus. Šie ribotą laiką veikiantys pogrupiai teikia ataskaitas Visuomenės sveikatos ekspertų grupei. Šiuo metu veikia keturi pogrupiai ir vienas tinklas:

Ištekliai

Visuomenės sveikatos ekspertų grupės darbas remiamas visuomenės sveikatos ištekliais, susijusiais su: