Przejdź do treści głównej
Public Health

Zarząd reprezentujący państwa członkowskie

Zarząd reprezentujący państwa członkowskie został utworzony 5 lutego 2014 r. zgodnie z przepisami decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej.

Główne zadania zarządu to:

  • zatwierdzanie zaproponowanych sieci i wniosków świadczeniodawców o członkostwo w nowo tworzonych sieciach
  • zatwierdzanie wniosków świadczeniodawców zainteresowanych przystąpieniem do istniejącej sieci
  • rozwiązywanie sieci (ocena)
  • wydawanie decyzji w sprawie utraty członkostwa.

Funkcjonowanie zarządu

  • Regulamin wewnętrzny zarządu
  • Członkami zarządu są państwa członkowskie UE i EOG (najwyżej dwóch przedstawicieli na kraj)
  • Zarządem kierują wspólnie Komisja Europejska i przedstawiciel członków wybrany przez zarząd na dwuletnią kadencję
  • Aktualnie wspólnie przewodniczą Szwecja (dr Lennart Christiansson) i Komisja (dr Andrzej Ryś – dyrektor dyrekcji B w DG SANTE)

Posiedzenia i najważniejsze dokumenty

Strategie krajowe w obrębie UE

Niektóre kraje UE wdrażają przejrzyste strategie i kryteria postępowania w przypadku chorób rzadkich, w niewielkim stopniu rozpowszechnionych lub chorób złożonych, inne dopiero przygotowują się do przyjęcia konkretnej strategii i rozważają, w jaki sposób strategia ta powinna uwzględniać europejskie sieci referencyjne.

Poniżej przedstawiono linki do informacji o krajowych kryteriach i systemach stosowanych do zatwierdzania centrów wiedzy specjalistycznej i ewentualnych innych podmiotów świadczących usługi wysokospecjalistyczne. Takie krajowe strategie powinny przyczyniać się do promowania sieci na szczeblu krajowym, a także do ułatwiania wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi.

austria_flag.gif

Austria

italy_flag.gif

Włochy

belgium_flag.gif

Belgia

latvia_flag.gif

Łotwa

bulgaria_flag.gif

Bułgaria

lithuania_flag.gif

Litwa

croatia_flag.gif

Chorwacja

luxembourg_flag.gif

Luksemburg

cyprus_flag.gif

Cypr

malta_flag.gif

Malta

czechrepublic_flag.gif

Czechy

netherlands_flag.gif

Holandia

denmark_flag.gif

Dania

poland_flag.gif

Polska

estonia_flag.gif

Estonia

portugal_flag.gif

Portugalia

finland_flag.gif

Finlandia

romania_flag.gif

Rumunia

france_flag.gif

Francja

slovakia_flag.gif

Słowacja

germany_flag.gif

Niemcy

slovenia_flag.gif

Słowenia

greece_flag.gif

Grecja

spain_flag.gif

Hiszpania

hungary_flag.gif

Węgry

sweden_flag.gif

Szwecja

ireland_flag.gif

Irlandia

Kraje EOG

norway_flag.jpg

Norwegia

liechtenstein_flag.gif

Liechtenstein

Inne kraje