Pereiti prie pagrindinio turinio
Public Health

Apžvalga

Lyginant ES šalis tarpusavyje ir gyventojų grupes tose šalyse, matyti didelių visuomenės sveikatos būklės netolygumų. Juos labai sustiprina socialiniai veiksniai, tokie kaip užimtumas, pajamos, švietimas ir etninė kilmė, turintys įtakos tikėtinai gyvenimo trukmei ir bendrai sveikatos būklei.

Siekdama spręsti sveikatos netolygumų klausimą, ES skatina atitinkamą politiką ir padeda nacionalinėms valdžios institucijoms bei suinteresuotosioms šalims imtis priemonių jiems sumažinti. Europos Komisijos 2009 m. komunikate „Solidarumas sveikatos srityje. Sveikatos priežiūros skirtumų mažinimas ES“ išdėstyta pradinė šios srities strategija, apėmusi:

  • ES politikos poveikio sveikatos netolygumams vertinimą,
  • duomenų apie sveikatos netolygumus ir sėkmingas jų mažinimo strategijas atnaujinimą,
  • informaciją apie ES finansavimą siekiant padėti nacionalinėms valdžios institucijoms ir kitoms įstaigoms spręsti netolygumų problemą.

Sveikatos netolygumų Europos Sąjungoje ataskaita

2013 m. toliau imantis veiksmų buvo priimtas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Sveikatos netolygumų Europos Sąjungoje ataskaita“. Dokumente pateikiama:

  • naujausi sveikatos netolygumų ES faktai ir skaičiai,
  • pažangos įgyvendinant 2009 m. strategiją vertinimas.

Jame daroma išvada, kad, nors padaryta tam tikra pažanga, reikia imtis daugiau veiksmų vietos, nacionaliniu ir ES lygmenimis. ES politika suteikiama galimybių, kuriomis ES šalys ir interesų grupės turi visapusiškai pasinaudoti, kad užtikrintų geresnę sveikatą ir didesnę sanglaudą sveikatos srityje.

Investavimas į sveikatos netolygumų mažinimą

Investuojant į sveikatos netolygumų mažinimą didinama socialinė sanglauda ir išsiveržiama iš užburto prastos sveikatos, dėl kurios didėja skurdas ir atskirtis ir kuri yra jų rezultatas, rato.

Europos Parlamentui skyrus lėšų, Komisija įgyvendina bandomuosius projektus, susijusius su konkrečiais sveikatos netolygumų mažinimo aspektais.

Be to, pagal ES sveikatos programą rengiami bendrieji sveikatos netolygumų mažinimo veiksmai, kurie bus pradėti įgyvendinti 2018 m. Jie bus ES šalių bendradarbiavimo siekiant lygybės sveikatos srityje pagrindas.