Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Namen cikla o zdravstvenem stanju v EU je snovalcem politike in vsem, ki se ukvarjajo z oblikovanjem zdravstvenih politik, zagotoviti lahko dostopne informacije, strokovno znanje in najboljše prakse o zdravstvenih sistemih.

Upravlja ga Evropska komisija, ki uporablja ugotovitve Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropskega observatorija za zdravstvene sisteme in politike, ki podpira izmenjavo znanja po vsej EU.

Cikel o zdravstvenem stanju v EU pripravlja jasna in natančna poročila, v katerih zbere najnovejše dokaze o zdravju.

Ponavljajoči se cikel o zdravstvenem stanju v EU vsebuje štiri ključne faze:

  • Skupno poročilo OECD in Komisije Pregled zdravstva: Evropa je horizontalna, meddržavna ocena uspešnosti nacionalnih zdravstvenih sistemov v EU. Vključuje tudi dve tematski poglavji o pomembnih temah.
  • Zdravstveni profili držav, prilagojeni razmeram in posebnostim posamezne države članice EU, ocenjujejo prednosti in pomanjkljivosti posameznih zdravstvenih sistemov.
  • Zbirno poročilo, objavljeno skupaj z zdravstvenimi profili držav, predstavlja najpomembnejše trende glede preoblikovanja zdravstvenih sistemov v EU.
  • Zdravstveni organi v državah EU lahko zaprosijo za prostovoljne izmenjave s strokovnjaki, vključenimi v cikel o zdravstvenem stanju v EU, da bi razpravljali o ugotovitvah in možnih strateških rešitvah.

Cikel o zdravstvenem stanju v EU podpira države članice in krepi bazo dokazov o zdravju. Komisiji zagotavlja podatke in analizo politik v podporo razvoju politik in sodelovanju na ravni EU.

Videoposnetek

2018_state_video.jpg