Skip to main content
Public Health

Poročilo o pregledu zdravstva v Evropi

Poročila o pregledu zdravstvav Evropi obravnavajo napredek pri doseganju učinkovitih, dostopnih in odpornih zdravstvenih sistemov v EU. Poročilo, ki se objavi vsaki dve leti, vsebuje nevtralno opisno primerjavo vseh držav EU na podlagi javno dostopnih podatkov in kazalnikov.

Najnovejše poročilo o pregledu zdravstvav Evropi je bilo objavljeno novembra 2020. Publikacija, ki jo v sodelovanju s Komisijo pripravlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), vsebuje analizo zdravstvenega stanja državljanov EU in uspešnosti zdravstvenih sistemov.

Poročilo za leto 2020 vsebuje poleg poglavij zdravstvenem stanju, dejavnikih tveganja za zdravje, izdatkih za zdravstvo, kakovosti in dostopu do zdravstvenega varstva v 36 evropskih državah dve tematski poglavji, ki sta zelo pomembni za program EU. Prvo poglavje zagotavlja poglobljeno analizo in oceno odpornosti evropskih zdravstvenih sistemov na zdravstveno krizo zaradi pandemije COVID-19. Drugo poglavje vsebuje oceno učinka onesnaženja zraka na zdravje v Evropi.

Poročilo o pregledu zdravstva v Evropi 2020

Prejšnja poročila o pregledu zdravstva v Evropi