Skip to main content
Public Health

Zdravstveni profili držav

Strokovnjaki iz Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in Evropskega observatorija za zdravstvene sisteme in politike (Observatorij) so pripravili sklop 29 zdravstvenih profilov držav, ki zajemajo vse države članice EU ter Islandijo in Norveško. Zdravstveni profili držav v okviru cikla o zdravstvenem stanju v EU so mišljeni kot enotna točka znanja in informacij o zdravstvenem sistemu posamezne države ter omogočajo primerjavo med državami EU. So celovit vir, ki zajema najnovejše izzive za zdravstveno politiko in razvoj na tem področju v posameznih državah.

Vsak zdravstveni profil države vsebuje:

  • kratek povzetek zdravstvenega stanja v državi
  • determinante zdravja (s poudarkom na vedenjskih dejavnikih tveganja)
  • poročilo o organizaciji zdravstvenega sistema
  • analizo učinkovitosti, dostopnosti in odpornosti posameznega zdravstvenega sistema

Ta konceptualni okvir temelji na ciljih iz Sporočila Komisije o učinkovitih, dostopnih in prožnih zdravstvenih sistemih.

Zdravstveni profili držav za leto 2021 odražajo specifične izzive zdravstvenih sistemov v okviru pandemije COVID-19. Zagotavljajo analitično poročilo o odzivu nacionalnih zdravstvenih sistemov na pandemijo COVID-19.

Zdravstveni profili držav za leto 2021 po potrebi povezujejo tudi analitična spoznanja, predstavljena v besedilu, z najpomembnejšimi dejavnostmi zdravstvene politike EU, ki se izvajajo v okviru evropske zdravstvene unije, kot so evropski načrt za boj proti raku, evropska strategija za zdravila in evropski zdravstveni podatkovni prostor.

Zdravstvenim profilom držav je priloženo spremljevalno poročilo.

Zdravstveni profili držav za leto 2021

* Če imate težave pri odpiranju datotek v brskalniku Google Chrome, uporabite Internet Explorer.

austria_flag.gif

Avstrija: nemščinaangleščina

italy_flag.gif

Italija: italijanščinaangleščina

belgium_flag.gif

Belgija: francoščinanizozemščinaangleščina

latvia_flag.gif

Latvija: latvijščinaangleščina

bulgaria_flag.gif

Bolgarija: bolgarščinaangleščina

lithuania_flag.gif

Litva: litovščinaangleščina

croatia_flag.gif

Hrvaška: hrvaščinaangleščina

luxembourg_flag.gif

Luksemburg: francoščinaangleščina

cyprus_flag.gif

Ciper: grščinaangleščina

malta_flag.gif

Malta: angleščina

czechrepublic_flag.gif

Češka: češčinaangleščina

netherlands_flag.gif

Nizozemska: nizozemščinaangleščina

denmark_flag.gif

Danska: danščinaangleščina

norway_flag.jpg

Norveška: norveščinaangleščina

estonia_flag.gif

Estonija: estonščinaangleščina

poland_flag.gif

Poljska: poljščinaangleščina

finland_flag.gif

Finska: finščinaangleščina

portugal_flag.gif

Portugalska: portugalščinaangleščina

france_flag.gif

Francija: francoščinaangleščina

romania_flag.gif

Romunija: romunščinaangleščina

germany_flag.gif

Nemčija: nemščinaangleščina

slovakia_flag.gif

Slovaška: slovaščinaangleščina

greece_flag.gif

Grčija: grščinaangleščina

slovenia_flag.gif

Slovenija: slovenščinaangleščina

hungary_flag.gif

Madžarska: madžarščinaangleščina

spain_flag.gif

Španija: španščinaangleščina

iceland_flag.gif

Islandija: islandščinaangleščina

sweden_flag.gif

Švedska: švedščinaangleščina

ireland_flag.gif

Irska: angleščina

 

Prejšnje izdaje