Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Prostovoljne izmenjave

Ministrstva za zdravje po vsej EU lahko za informirano sprejemanje odločitev uporabljajo analizo in ugotovitve iz poročila Pregled zdravstva: Evropa, zdravstvenih profilov držav in spremljevalnega poročila. Zaprosi se lahko za prostovoljne izmenjave s strokovnjaki, ki so odgovorni za izvedbo analize, da bi se uporabilo njihovo strokovno znanje, bolje razumela zadevna vprašanja in pripravili ustrezni ukrepi politik.

Prostovoljne izmenjave na zahtevo organizirajo predvsem strokovnjaki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in European Observatory on Health Systems and Policies (Observatory) v tesnem sodelovanju z nacionalnimi zdravstvenimi organi, ki zaprosijo za izmenjavo. Posamezna država EU ali manjša skupina držav EU lahko tako preuči vprašanja, ki so bila poudarjena v posameznem zdravstvenem profilu države, spremljevalnem poročilu in Pregledu zdravstva: Evropa.

Prostovoljne izmenjave so namenjene:

  • olajšanju dialoga in izmenjav
  • boljšemu razumevanju temeljnih vprašanj
  • izmenjavi najboljših praks
  • po potrebi podpori ukrepom na nacionalni ravni

Obseg, vsebina in oblika prostovoljne izmenjave so prilagojeni konkretnim potrebam in željam posamezne države. Izmenjava lahko poteka v obliki seminarjev, delavnic, simpozijev ali političnega dialoga.