Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

Tobak är den största hälsorisken som går att undvika. Det är också den vanligaste orsaken till förtida dödlighet och orsakar nästan 700 000 dödsfall varje år i EU. Omkring 50 procent av alla rökare dör i förtid (i genomsnitt 14 år tidigare än icke-rökare).

Många har lyckats sluta, men det finns fortfarande många rökare i EU – 26 procent av hela befolkningen och 29 procent av 15–24-åringarna röker.

Politiska prioriteringar

För att minska tobaksbruket har EU och medlemsländerna tagit fram lagstiftning, rekommendationer och informationskampanjer.

Det handlar bland annat om

Målet är att skydda människor från de skadliga effekterna av rökning och annan tobaksanvändning, även passiv rökning. Det viktigaste är att hjälpa rökare att sluta röka eller att inte börja alls. Eftersom 93 procent börjar röka före 26, bör man framför allt se till att ungdomar inte börjar röka.

EU-regler för tobaksvaror

Med tanke på den betydande handeln med tobaksvaror inom EU och problemet med olika nationella regler behövs det gemensamma EU-regler. Reglerna ska skydda alla konsumenter i hela EU. Tobaksdirektivet innehåller regler för tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter, och började gälla i maj 2016.

Andra EU-initiativ

Internationellt samarbete

EU samarbetar med internationella partner för att minska tobakskonsumtionen i världen. Både EU-länderna och EU-kommissionen har skrivit under WHO:s tobakskonvention, som är ett bindande internationellt avtal som ska minska tobaksbrukets hälsomässiga och ekonomiska effekter. Vartannat år hålls konferenser mellan konventionens parter där de fattar beslut, antar protokoll och utfärdar riktlinjer.

EU-kampanjer mot rökning

Mellan 2005 och 2016 drev kommissionen tre olika EU-kampanjer mot rökning, men sedan 2016 har fokus legat på nationella initiativ.