Gå direkt till innehållet
Public Health

EU-regler för tobaksvaror

EU:s tobaksdirektiv 2014/40/EU trädde i kraft den 19 maj 2014 och började tillämpas i EU-länderna den 20 maj 2016. Direktivet innehåller regler för tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter. Det gäller vanliga cigaretter, rull- och piptobak, cigarrer, cigariller, rökfria tobaksvaror, e-cigaretter och örtcigaretter.

Här är de viktigaste nyheterna:

  • Cigaretter och rulltobak med dominerande smaktillsatser (karakteristisk smak) förbjuds.
  • Tobaksindustrin måste meddela EU-länderna vilka ingredienser deras produkter innehåller.
  • Det ska finnas hälsovarningar på förpackningarna. Varningarna (bild, text och information om rökavvänjning) måste täcka 65 procent av fram- och baksidan på cigarett- och tobakspaketen.
  • Varningarna ska ha en minsta storlek och små förpackningar förbjuds för vissa produkter.
  • All vilseledande reklam på förpackningarna förbjuds. Det gäller både tobaksvaror, e-cigaretter och örtcigaretter.
  • Förpackningarna ska ha en särskild id-märkning så att man kan spåra dem och bekämpa den olagliga handeln.
  • EU-länderna får förbjuda nätförsäljning av tobaksvaror och liknande produkter.
  • E-cigaretter omfattas av säkerhets- och kvalitetskrav och krav på anmälan.
  • Tillverkare och importörer måste anmäla nya typer av tobaksvaror till EU-länderna innan de får släppa ut dem på EU-marknaden.

 

infograph_s.jpg

Allmänt

Ingredienser och utsläpp

Märkning och förpackning

Elektroniska cigaretter

Insatser mot olaglig handel