Gå direkt till innehållet
Public Health

Rökfria miljöer

Under 2002 dog uppskattningsvis över 79 000 personer i EU, varav 19 000 icke-rökare, till följd av exponering för tobaksrök hemma (72 000) eller på arbetsplatsen (7 300).

En Eurobarometerundersökning (3MB) från mars 2009 visade att 84 % av EU-invånarna stöder rökförbud på kontor och andra inomhusarbetsplatser, 79 % vill ha rökfria restauranger och 61 % vill ha rökfria barer och pubar.

Skydd mot passiv rökning

Rådets rekommendation från 2009 har stärkt både lagstiftningen om rökfria miljöer på offentliga platser och EU:s samarbete om tobakskontroll.

År 2013 hade 17 EU-länder en omfattande lagstiftning mot rökning enligt genomföranderapporten från samma år. Bulgarien, Grekland, Irland, Malta, Spanien och Ungern har de strängaste reglerna med totalförbud mot rökning i offentliga lokaler, i kollektivtrafiken och på arbetsplatser, med mycket få tillåtna undantag.

Vilka effekter har rökförbuden fått i EU?

I februari 2013 publicerade kommissionen en rapport om hur länderna genomför rådets rekommendation om rökfria miljöer från 2009. I rapporten konstateras följande:

  • Alla EU-länder har vidtagit åtgärder för att skydda människor mot exponering för tobaksrök, men åtgärdernas omfattning varierar betydligt.
  • Komplicerade regelverk med många undantag är särskilt svåra att genomföra och efterlevnaden av lagstiftningen är ett problem i vissa länder.
  • Sammantaget minskade den faktiska exponeringen i EU mellan 2009 och 2012. För personer som besökte barer och pubar minskade exponeringen från 46 % till 28 %, och för restaurangbesökare minskade exponeringen från 31 % till 14 %.
  • Belgien, Polen och Spanien är exempel på länder där den nya lagstiftningen har gjort att exponeringen för tobaksrök på kort tid har minskat kraftigt.
  • Lagstiftning om rökfrihet har direkta positiva effekter för hälsan, bland annat har antalet hjärtattacker och luftvägsbesvär minskat. De ekonomiska effekterna är positiva eller neutrala.

Den faktiska exponeringen för personer som besöker barer eller restauranger bedöms också genom Eurobarometerundersökningar. Enligt de senaste siffrorna från 2017 har exponeringen minskat ytterligare till 20 % (barer och pubar) respektive 9 % (restauranger).

Läs mer om EU-ländernas lagar mot rökning:

Rådets rekommendation

Rådets rekommendation om rökfria miljöer från den 30 november 2009 bygger på ett samråd och uppmanar EU-länderna att agera på tre områden:

  • Anta och genomföra lagar för att helt skydda invånarna mot exponering för tobaksrök i offentliga lokaler, på arbetsplatser och i kollektivtrafiken inom tre år.
  • Komplettera lagarna mot rökning med andra åtgärder, t.ex. skydd av barn, hjälp att sluta röka och bildvarningar på tobakspaket.
  • Stärka samarbetet i EU genom att inrätta ett nätverk av nationella kontaktpunkter för tobakskontroll.

Pressmeddelanden

Läs mer