Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Pregled

Cepljenje je glavno orodje za primarno preprečevanje bolezni in eden stroškovno najučinkovitejših ukrepov varovanja javnega zdravja. Imunizacija s cepljenjem je naša najboljša obramba pred hudimi in včasih smrtno nevarnimi nalezljivimi boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti. Z množičnim cepljenjem smo izkoreninili črne koze, odpravili otroško paralizo v Evropi in skoraj izkoreninili številne druge bolezni.

Sedanji izzivi

Danes se vsako leto po vsem svetu cepi več kot 100 milijonov otrok proti davici, tetanusu, oslovskem kašlju, tuberkulozi, otroški paralizi, ošpicam in hepatitisu B. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) s cepljenjem vsako leto po ocenah preprečimo 2–3 milijona smrti v svetu ter zmanjšamo stroške zdravljenja posameznih bolezni, tudi protimikrobnega zdravljenja (pri virusnih okužbah).

Kljub odličnim rezultatom cepljenja so se številne države EU in sosednje države zaradi nezadostne precepljenosti spopadale z doslej nezabeleženimi izbruhi bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Zaupanje v cepljenje upada po vsem svetu – geografske razlike glede dostopnosti cepiv ter porast napačnih informacij in dezinformacij vzbujajo zaskrbljenost in postajajo velik izziv za javnozdravstvene strokovnjake. Evropska komisija in države članice EU si skupaj prizadevajo za zagotavljanje pravičnega dostopa do cepiv za vse državljane EU, preprečevanje širjenja napačnih informacij in dezinformacij ter povečanje zaupanja javnosti v cepljenje.

Evropska unija ima zelo stroga pravila v zvezi z odobritvijo uporabe in dajanja cepiv na trg. Evropska agencija za zdravila je pristojna za ocenjevanje novih cepiv in nadzor nad njimi. Evropska komisija šele po celovitem testiranju posameznega cepiva izda dovoljenje za promet. Potem ko so cepiva na trgu, Evropska agencija za zdravila še naprej preverja njihovo varnost in izvaja nadzor po pridobitvi dovoljenja za promet. Vsi ti ukrepi so namenjeni zagotavljanju čim večje varnosti in skrbi za zdravje in dobro počutje prebivalcev.

Vse komponente cepiv, ki se tržijo v Evropski uniji, so pod strogim nadzorom in na podlagi ugotovitev različnih študij veljajo za varne.

Ukrepi na ravni EU

Politika cepljenja je sicer v pristojnosti nacionalnih organov, vendar Evropska komisija podpira države EU pri usklajevanju njihovih politik in programov.

Ministri EU za zdravje so decembra 2018 sprejeli priporočilo Sveta o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Ukrepi, h katerim poziva ta pobuda politike, so na primer namenjeni usklajevanju javnega naročanja cepiv, podpiranju raziskav in inovacij ter odpravljanju nezaupanja v cepljenje, pri čemer je splošni cilj povečati precepljenost v EU v vseh življenjskih obdobjih.

Poleg tega Evropska komisija podpira prizadevanja držav EU, da ohranijo ali povečajo precepljenost, tako da:

Eden od ciljev evropskega načrta za boj proti raku je odpraviti raka materničnega vratu s cepljenjem mladih proti humanemu papilomavirusu (HPV), ki ga povzroča ter je povezan tudi z rakom glave in vratu ter z rakom zadnjika. Konkretno načrt poziva k cepljenju vsaj 90 % ciljne populacije deklic v EU in k znatnemu povečanju stopnje precepljenosti dečkov.

Komisija bo leta 2023 predlagala ukrepe za povečanje stopnje precepljenosti proti virusu hepatitisa B in humanim papilomavirusom. Ti ukrepi bodo vključevali zmanjšanje fizičnih ovir za cepljenje, ciljno usmerjeno komunikacijo ter boj proti napačnim informacijam in dezinformacijam.

Varna cepiva proti COVID-19 za Evropejce

Skupni ukrep za cepljenje

Evropska komisija je še okrepila svojo podporo prizadevanjem držav EU za večjo precepljenost, tudi s skupnim ukrepom za cepljenje, ki ga sofinancira z zdravstvenim programom EU (3,55 milijona evrov).

Skupni ukrep iz leta 2018 je namenjen zmanjševanju oklevanja pri cepljenju in prizadevanju za večjo precepljenost v EU. Koordinatorka ukrepa je Francija (INSERM), pri njem pa sodeluje 20 partnerskih držav (17 iz EU in tri zunaj EU).

Namen skupnega ukrepa je tudi utrditi sodelovanje nacionalnih svetovalnih skupin za cepljenje in tako povečati transparentnost odločanja o novih cepivih in zaupanje tem cepivom.

Koalicija za cepljenje

Spomladi 2019 je bila ustanovljena koalicija za cepljenje, ki združuje evropska združenja zdravstvenih delavcev in študentov, ki se pri svojem delu z državljani in vrstniki zavzemajo za cepljenje. Člani koalicije za cepljenje se zavezujejo zagotavljanju točnih informacij za javnost, boju proti mitom glede cepljenja in cepiv ter izmenjavi najboljših praks. Trenutno ji sopredsedujejo tri pomembna evropska združenja zdravstvenih delavcev:

Koalicija je 9. februarja 2021 objavila manifest s tremi ključnimi razlogi, zakaj bi se morali vsi zdravstveni delavci čim prej cepiti proti COVID-19.

Poleg tega je leta 2021 objavila izjavo v podporo letni kampanji ozaveščanja o gripi, v kateri je priporočila, naj se zdravstveni delavci cepijo proti gripi, leta 2022 pa izjavo, v kateri je poudarila pomen rednega cepljenja in cepljenja otrok.

Koalicija za cepljenje se vsako leto sestane in razpravlja o svojih dejavnostih za spodbujanje cepljenja.

Sorodne informacije

Latest updates