Skip to main content
Public Health

Humani virus papiloma (HPV)

Rak materničnega vratu je druga najpogostejša oblika raka pri ženskah v starosti od 15 do 44 let, takoj za rakom dojk. Med povzročitelji raka materničnega vratu so nekateri sevi humanega virusa papiloma (HPV). Raziskave kažejo, da je HPV prisoten v več kot 90 % primerov raka materničnega vratu.

Cepiva lahko preprečijo okužbo z genotipi HPV, ki najpogosteje povzročajo raka. Države, ki so uvedle presejalne programe za odkrivanje raka materničnega vratu, so znatno zmanjšale stopnjo obolevnosti in umrljivosti.

EU odobrila tri cepiva proti virusu HPV

Na podlagi mnenja znanstvenega odbora Evropske agencije za zdravila je EU odobrila trženje treh cepiv proti okužbi s humanim virusom papiloma. Cepiva preprečujejo okužbo z glavnimi sevi HPV, ki povzročajo raka materničnega vratu:

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni in HPV

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) zagotavlja informacije o HPV in raku materničnega vratu.

Presejanje za raka

Cepivo proti okužbi s HPV ne zagotavlja 100-odstotne zaščite pred rakom materničnega vratu in cepljenje ne nadomešča rednih pregledov materničnega vratu. Državam članicam se priporoča, da pred uvedbo cepljenja proti okužbam s HPV izvedejo obsežne nacionalne presejalne programe za odkrivanje raka materničnega vratu (z odvzemom brisa materničnega vratu). Presejalni programi morajo upoštevati Evropske smernice za zagotavljanje kakovosti pri presejanju in diagnosticiranju raka materničnega vratu.