Gå til hovedindholdet
Public Health

Oversigt

Vaccination er det vigtigste middel til at forebygge sygdomme og et af de mest omkostningseffektive folkesundhedstiltag, der findes. Immunisering via vaccination er det bedste forsvar mod alvorlige – og nogle gange dødelige – smitsomme sygdomme, som kan forebygges. Takket være omfattende vaccination er kopper blevet udrydet, Europa er blevet poliofrit, og mange andre sygdomme er næsten blevet elimineret.

Aktuelle udfordringer

I dag bliver næsten 100 millioner børn på verdensplan årligt vaccineret mod sygdomme som difteri, stivkrampe, kighoste, tuberkulose, polio, mæslinger og hepatitis B. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) forhindrer vaccinationerne hvert år 2-3 millioner dødsfald og reducerer udgifterne til sygdomsspecifik behandling, herunder antimikrobielle behandlinger (som foreskrives ved virusinfektioner).

Til trods for disse fantastisk gode resultater har flere EU-lande og nabolande oplevet et hidtil uset udbrud af sygdomme, der kan forebygges ved vaccination, på grund af utilstrækkelig vaccinationsdækning. Borgernes svindende tillid til vaccination, geografiske forskelle med hensyn til adgang til vaccination og udbredelsen af bevidst og utilsigtet misinformation om vaccination giver anledning til bekymring og er et stort problem for folkesundhedseksperterne. Lige adgang til vaccination for alle EU-borgere, bekæmpelse af bevidst og utilsigtet misinformation og forbedring af tilliden til vacciner er fælles mål for Europa-Kommissionen og EU's medlemslande.

I EU er der meget strenge regler for godkendelse af de vacciner, der markedsføres. Det er Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), der evaluerer og kontrollerer vaccinerne, når de er udviklet. Først når en vaccine har gennemgået en meget omfattende test, kan Europa-Kommissionen udstede en markedsføringstilladelse. Når vaccinen er kommet på markedet, vurderer EMA fortsat sikkerheden ved den og overvåger brugen af den. Alle disse skridt giver den størst mulige sikkerhed, og det endelige mål er at fremme EU-befolkningens sundhed og trivsel.

Alle komponenter i vacciner, der markedsføres i EU, underkastes meget grundige kontroller og undersøgelser, før de kan godkendes som sikre til brug i disse specifikke vacciner.

Initiativer på EU-plan

Vaccinationspolitik hører under de nationale myndigheders kompetence, men Europa-Kommissionen støtter EU-landene i at koordinere deres politikker og programmer.

I december 2018 vedtog EU's sundhedsministre Rådets henstilling om styrket samarbejde om sygdomme, der kan forebygges ved vaccination. I henstillingen opfordrer Rådet bl.a. til at koordinere indkøb af vacciner, støtte forskning og innovation og modarbejde vaccineskepsis, og det overordnede mål er at øge udbredelsen af vaccination i EU i den enkelte borgers levetid.

Desuden støtter Kommissionen EU-landene i at opretholde eller øge vaccinationsdækningen ved at:

Et af målene med EU's kræfthandlingsplan er at udrydde livmoderhalskræft ved at vaccinere unge mod human papillomavirus (HPV), der forårsager den og også er forbundet med hoved- og halskræft og analkræft. Specifikt opfordrer man i planen til at vaccinere mindst 90 % af EU's målgruppe af piger og øge vaccinationsraten betydeligt blandt drenge.

I 2023 vil Kommissionen foreslå initiativer, der skal øge udbredelsen af vaccination mod hepatitis B-virus og humant papillomavirus. De går ud på at mindske de fysiske hindringer for vaccination, målrette kommunikationen og bekæmpe bevidst og utilsigtet misinformation.

Sikre covid-19-vacciner til alle europæere

Fællesaktionen om vaccination

Europa-Kommissionen øger sin støtte til nationale indsatser for at udvide vaccinationsdækningen, bl.a. via en fællesaktion om vaccination, som medfinansieres af EU's sundhedsprogram med 3,55 mio. euro.

Fællesaktionen blev iværksat i 2018 og skal bekæmpe vaccinationsmodstanden og øge vaccinationsdækningen i EU. Den koordineres af INSERM (Frankrig), og 20 lande (heriblandt 17 EU-lande og 3 ikke-EU-lande) deltager.

Den skal desuden styrke samarbejdet mellem de nationale vaccinationsrådgivningsgrupper for at øge gennemsigtigheden i og tilliden til beslutningsprocessen, når der indføres nye vacciner.

Koalitionen for vaccination

I foråret 2019 blev der oprettet en koalition for vaccination, som består af europæiske sammenslutninger af sundhedspersonale og studerende, der slår til lyd for vaccination i deres arbejde med borgere, kolleger og medstuderende. Medlemmerne af koalitionen forpligter sig til at formidle korrekt information om vaccination til offentligheden, bekæmpe myter om vacciner og vaccination og udveksle god praksis for vaccination. Formandskabet for koalitionen deles i øjeblikket af 3 store europæiske sammenslutninger af sundhedsfagfolk:

Koalitionen offentliggjorde den 9. februar 2021 et manifest med tre hovedårsager til, at alle sundhedspersoner bør vaccineres mod covid-19, når de får chancen.

De udsendte også en erklæring i 2021 til støtte for den årlige influenzainformationskampagne, hvori de anbefalede, at sundhedspersoner bliver vaccineret mod influenza, og en erklæring i 2022, hvori de understregede betydningen af rutinemæssig vaccination og børnevaccination.

Koalitionen for vaccination mødes årligt for at drøfte sine aktiviteter til fremme af vaccination.

Se også