Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Hatóanyagok jóváhagyása

Annak értékelését, hogy egy hatóanyag biocid termékekben való használatát jóvá lehet-e hagyni, legelőször egy uniós tagállam végzi el. Ezt követően a döntést az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) koordinálásával az összes tagállam szakértői közösen felülvizsgálják. E kölcsönös felülvizsgálat a biocid termékekkel foglalkozó bizottság keretén belül zajlik. Az ECHA ezután véleményt nyújt be a Bizottsághoz arról, hogy az adott hatóanyagot jóvá lehet-e hagyni vagy sem.

Következtetései alapján a Bizottság eldönti, hogy jóváhagyja-e a hatóanyag használatát a biocid termékekben. Az emberi és az állati egészség vagy a környezet védelme érdekében a jóváhagyást bizonyos feltételekhez lehet kötni. A cél az, hogy a feltárt kockázatokat a termék engedélyezésekor megfelelően kezeljék.

Különös aggodalomra okot adó anyagok

A rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyek alapján a különös aggodalomra okot adó anyagokat ki kell vonni a forgalomból, és később azokat más anyagokkal kell helyettesíteni.

Ilyen anyagok például:

  • Az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagok
  • Az 1A. vagy 1B. kategóriájú mutagén anyagok
  • Az 1A. vagy 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagok
  • A perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagok
  • A nagyon perzisztens és bioakkumulatív anyagok
  • Endokrin károsító anyagok

Az EU felülvizsgálati programot léptetett életbe azon hatóanyagok vizsgálata céljából, amelyek a biocid termékekről szóló első uniós jogszabály elfogadásakor (1998-ban) már forgalomban voltak.

Határozatok jóvá nem hagyásról

Ha a felülvizsgálati program során valamely hatóanyag nem kerül jóváhagyásra, akkor az ilyen hatóanyagot tartalmazó biocid termékeket rendszerint 12 hónapon belül ki kell vonni a forgalomból, kivéve, ha a tagállami hatóságok erről másképpen nem rendelkeznek.

A jóváhagyott hatóanyagok uniós listája

Az ECHA weboldalán közzéteszi és folyamatosan frissíti a jóváhagyott hatóanyagok listáját.

Kapcsolódó információk