Põhisisu juurde
Public Health

Liikmesriikide nõukogu

Liikmesriikide nõukogu (nagu see on sätestatud komisjoni rakendusotsuses) loodi 5. veebruaril 2014.

Nõukogu peamised ülesanded on järgmised:

  • võrgustiku ettepanekute ja tervishoiuteenuste osutajate liikmeks astumise taotluste heakskiitmine;
  • võrgustikuga liituda soovivate tervishoiuteenuste osutajate liikmeks astumise taotluste heakskiitmine;
  • võrgustiku tegevuse lõpetamine (hindamine);
  • liikmesuse lõpetamist käsitlevate otsuste tegemine.

Kuidas nõukogu toimib?

  • Nõukogu kodukord
  • Liikmed esindavad ELi ja EMP riike (maksimaalselt kaks esindajat riigi kohta)
  • Kaaseesistujaks on Euroopa Komisjon ja nõukogu liikmete esindaja, kelle valib välja nõukogu kaheaastaseks perioodiks
  • Praegu on nõukogu kaaseesistujateks Rootsi (dr Lennart Christiansson) ja komisjon (dr Andrzej Rys; tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi direktoraadi B direktor)

Koosolekud ja peamised dokumendid

ELi riikide strateegiad

Kuigi mitmel ELi riigil on selge poliitika ja konkreetsed kriteeriumid haruldaste, väikese levimusega ja komplekshaigustega seotud küsimuste haldamiseks, on liikmesriike, mis on neid lähenemisviise praegu välja töötamas. Samuti uurivad nad parajasti seda, kuidas asjaomast lähenemisviisi saaks siduda Euroopa tugivõrgustike süsteemiga.

Allpool esitatud teabes esitletakse riikide kriteeriume või süsteeme, mida kasutatakse eksperdikeskuste heakskiitmiseks, ning teisi võimalikke väga spetsialiseeritud teenuseid. Need riiklikud strateegiad peaksid aitama kaasa Euroopa tugivõrgustike edendamisele riiklikul tasandil ja hõlbustama parimate tavade vahetamist ELi riikide vahel.

austria_flag.gif

Austria

italy_flag.gif

Itaalia

belgium_flag.gif

Belgia

latvia_flag.gif

Läti

bulgaria_flag.gif

Bulgaaria

lithuania_flag.gif

Leedu

croatia_flag.gif

Horvaatia

luxembourg_flag.gif

Luksemburg

cyprus_flag.gif

Küpros

malta_flag.gif

Malta

czechrepublic_flag.gif

Tšehhi

netherlands_flag.gif

Madalmaad

denmark_flag.gif

Taani

poland_flag.gif

Poola

estonia_flag.gif

Eesti

portugal_flag.gif

Portugal

finland_flag.gif

Soome

romania_flag.gif

Rumeenia

france_flag.gif

Prantsusmaa

slovakia_flag.gif

Slovakkia

germany_flag.gif

Saksamaa

slovenia_flag.gif

Sloveenia

greece_flag.gif

Kreeka

spain_flag.gif

Hispaania

hungary_flag.gif

Ungari

sweden_flag.gif

Rootsi

ireland_flag.gif

Iirimaa

EMP riigid

norway_flag.jpg

Norra

liechtenstein_flag.gif

Liechtenstein

Muud riigid