Põhisisu juurde
Public Health

Tervisetehnoloogia hindamisel võetakse kokku teave tervisetehnoloogia kasutamisega seotud meditsiiniliste, majanduslike, sotsiaalsete ja eetiliste küsimuste kohta. Tervisetehnoloogia hulka kuuluvad näiteks ravimid, diagnostika- ja raviseadmed ning ennetusmeetodid.

Kuidas hindamine toimub?

Kui tervisetehnoloogia hindamise asutustel palutakse hinnata uudset tervisetehnoloogiat, peavad nad võrdlema, kas see toimib paremini, sama hästi või kehvemini kui olemasolevad alternatiivid. Selleks peavad nad tavaliselt hindama ravimi ravitoimet, aga ka võimalikke kõrvalnähte, mõju elukvaliteedile ja manustamisviise.

Samuti vaadeldakse tehnoloogia hindamisel muid selle kasutamise aspekte, näiteks selle kulusid patsiendile ning mõju tervishoiusüsteemide korralduslikule küljele, arvestades seda, kus tervisetehnoloogiat kasutada saab. Seepärast on tervisetehnoloogia hindamine valdkondadevaheline protsess, mille käigus võetakse süstemaatiliselt kokku teave konkreetse tervishoiualase tehnilise lahenduse kasutamisega seotud meditsiiniliste, majanduslike, korralduslike, sotsiaalsete ja eetiliste küsimuste kohta.

Mõju siseriiklikule otsustusprotsessile

Tervisetehnoloogia hindamise põhieesmärk on anda poliitikakujundajatele tõendipõhist teavet, mis aitab neil välja töötada ohutuid, toimivaid, patsiendikeskseid ja kulutõhusaid tervishoiustrateegiaid. See aitab ka riigiasutustel otsustada, millist tehnilist lahendust riiklikul tasandil hüvitada.