Przejdź do treści głównej
Public Health

Informacje ogólne

Ocena technologii medycznych (HTA) zawiera podsumowanie informacji dotyczących medycznych, społecznych oraz ekonomicznych i etycznych aspektów stosowania danej technologii medycznej. Przykłady technologii medycznych obejmują m.in. produkty lecznicze, wyroby medyczne do diagnostyki i leczenia oraz metody profilaktyki.

Jak to wygląda w praktyce?

Organy ds. oceny technologii medycznych (HTA) otrzymują wniosek o ocenę nowej technologii medycznej i muszą ocenić, czy działa ona lepiej, równie dobrze czy gorzej niż istniejące alternatywy. W tym celu muszą one zazwyczaj ocenić efekt terapeutyczny leku, a także możliwe skutki uboczne, wpływ na jakość życia i sposoby jego przyjmowania.

Ocena HTA uwzględnia również inne aspekty stosowania technologii, na przykład koszty ponoszone przez pacjenta i jej wpływ na organizację systemów opieki zdrowotnej w trakcie zastosowanego leczenia. Dalego też proces badania zagadnień medycznych, ekonomicznych, organizacyjnych, społecznych i etycznych związanych z systematycznym wykorzystaniem danej technologii medycznej jest procesem multidyscyplinarnym.

Wpływ na podejmowanie decyzji krajowych

Ocena technologii medycznych ma przede wszystkim na celu dostarczenie decydentom wiarygodnych informacji, tak aby kształtowana przez nich polityka w dziedzinie zdrowia była bezpieczna, skuteczna, ukierunkowana na pacjenta i opłacalna. Jest ona również wykorzystywana przez organy krajowe przy podejmowaniu decyzji co do tego, za jaką technologię mają być zwracane koszty na poziomie krajowym.