Prejsť na hlavný obsah
Public Health

V hodnotení zdravotníckych technológií sú zhrnuté informácie o lekárskych, hospodárskych, sociálnych a etických aspektoch súvisiacich s používaním zdravotníckych technológií. Medzi zdravotnícke technológie patria lieky, zdravotnícke vybavenie na diagnostiku a liečbu a metódy prevencie.

Ako to funguje?

Ak sa orgány pre hodnotenie zdravotníckych technológií požiadajú, aby zhodnotili nové zdravotnícke technológie, musia posúdiť, či tieto nové technológie fungujú lepšie, rovnako dobre alebo horšie ako existujúce alternatívy. V súvislosti s tým musia zvyčajne vyhodnotiť terapeutický účinok lieku, ale aj jeho potenciálne vedľajšie účinky, vplyv na kvalitu života a spôsoby podávania.

V hodnotení zdravotníckych technológií sa vyhodnocujú aj ďalšie aspekty používania danej technológie, napríklad vplyv na náklady pacienta, ale aj na organizáciu zdravotníckeho systému, v ktorom sa liečba vykonáva. Ide o multidisciplinárny proces, v rámci ktorého sa posudzujú lekárske, hospodárske, organizačné, spoločenské a etické problémy spojené so systematickým používaním zdravotníckych technológií.

Vplyv na vnútroštátne rozhodovanie

Hlavným cieľom hodnotenia zdravotníckych technológií je poskytnúť tvorcom politík informácie založené na dôkazoch, aby mohli vytvárať politiky v oblasti zdravia, ktoré budú bezpečné, účinné, zamerané na pacienta a nákladovo efektívne. Využívajú ho aj vnútroštátne orgány, aby im pomohli rozhodnúť sa, ktorá technológia by mala byť preplácaná na vnútroštátnej úrovni.