Gå til hovedindholdet
Public Health

Ikke-overførbare sygdomme som f.eks. hjerte-kar-sygdomme, diabetes, kroniske luftvejssygdomme, mentale lidelser, neurologiske lidelser eller kræft er årsag til 80 % af sygdomsbyrden i EU-landene og de vigtigste årsager til for tidlige dødsfald, der kan undgås.

De menneskelige og finansielle omkostninger ved ikke-overførbare sygdomme er høje og forventes at vokse, også i betragtning af EU's aldrende befolkning. Desuden kan personer, der lider af ikke-overførbare sygdomme, blive mere berørt af andre sygdomme, hvilket covid-19 har vist.

En reduktion af byrden ved ikke-overførbare sygdomme kræver en holistisk tilgang og bekæmpelse af uligheder på sundhedsområdet over hele linjen. Vigtigst af alt kan sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse reducere den med helt op til 70 %.

EU's tilgang

EU har lagt en integreret strategi for tilgangen til ikke-overførbare sygdomme, der fokuserer på forebyggelse på tværs af sektorer og politikområder kombineret med en indsats for at styrke sundhedssystemerne.

Ud over den europæiske kræfthandlingsplan arbejder Europa-Kommissionen på et nyt EU-initiativ om ikke-overførbare sygdomme, Healthier Together, der skal hjælpe EU-landene med at mindske byrden ved ikke-overførbare sygdomme med fokus på 5 nøgleområder:

  • hjerte-kar-sygdomme
  • diabetes
  • kroniske luftvejssygdomme
  • mental sundhed og neurologiske lidelser
  • sundhedsdeterminanter

Alle indsatsområderne indeholder en ligestillingsdimension på sundhedsområdet og støtter således en reduktion af uligheder på sundhedsområdet.

Samtidig med at initiativet fokuserer på sundhedsfremme og forebyggelse, kan det også støtte bedre viden og data, screening og tidlig påvisning, diagnosticering og behandling samt patienters livskvalitet.

Støtten vil under alle omstændigheder fokusere på gennemførelsen og på at hjælpe EU-landene med at overføre bedste praksis, udvikle retningslinjer, indføre innovative tilgange osv. Der vil blive ydet støtte til interessenter i forbindelse med foranstaltninger, der kan bidrage til at nå de samme mål.

Det vil være en stor mulighed for at skabe større gennemslagskraft i bekæmpelsen af ikke-overførbare sygdomme, og der vil blive udviklet specifikke mål og foranstaltninger i fællesskab frem mod midten af 2022.

I de kommende måneder vil der blive drøftet prioriteter, tiltag og synergier med politikområder, der er relevante for at reducere byrden i forbindelse med ikke-overførbare sygdomme, med EU-landene i Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme.

Drøftelser med interessenter vil finde sted via platformen for sundhedspolitik, hvor det bliver muligt at deltage i det tematiske netværk for EU-initiativet om ikke-overførbare sygdomme, Healthier Together,

Der bliver planlagt specifikke webinarer mellem januar og juni for at udforme dette initiativ. Tjek de seneste opdateringer regelmæssigt for at få mere at vide om, hvordan du kan deltage i webinarer.

Målsætninger

Europa-Kommissionen har forpligtet sig til at støtte EU-landene i deres bestræbelser på at nå FN's og Verdenssundhedsorganisationens ni frivillige mål inden 2025. Derudover skal vi opfylde delmål 3.4 for bæredygtig udvikling og reducere den præmature dødelighed som følge af ikke-overførbare sygdomme med en tredjedel frem til 2030 samt fremme mental sundhed og trivsel.

Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme

Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme rådgiver Kommissionen og fremmer koordinering for at tackle udfordringerne i forbindelse med folkesundhed, forebyggelse og ikke-overførbare sygdomme. Den hjælper medlemsstaterne med at gennemføre valideret bedste praksis og lovende tilgange i større målestok.

Links