Skip to main content
Public Health

Ekspertgruppen om Folkesundhed

Ekspertgruppen om Folkesundhed rådgiver Kommissionen om folkesundhed og sundhedssystemer i forbindelse med ikkeoverførbare og overførbare sygdomme som hiv/aids, tuberkulose og hepatitis. Ekspertgruppen vil også rådgive om, hvordan udfordringerne i forbindelse med vaccination og antimikrobiel resistens kan tackles.

Kommissionen har formandskabet for Ekspertgruppen om Folkesundhed, og medlemmerne er repræsentanter for EU-landenes sundhedsministerier. Kommissionens afgørelse om nedsættelse af denne ekspertgruppe indeholder yderligere information om gruppens rolle og arbejde.

Kommissionen kan også oprette undergrupper, der har til opgave at undersøge specifikke spørgsmål. Disse tidsbegrænsede undergrupper rapporterer til Ekspertgruppen om Folkesundhed.

Undergrupperne vedrørende kræft og ikkeoverførbare sygdomme, der er nedsat under Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme, vil fortsætte som undergrupper under Ekspertgruppen om Folkesundhed:

Gennemførelse af politikker

Ekspertgruppen om Folkesundhed vil gå videre med det arbejde, der er foregået i Styringsgruppen vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme, på en række områder, navnlig med hensyn til:

Ressourcer

Arbejdet i Ekspertgruppen om Folkesundhed vil blive understøttet af offentlige sundhedsressourcer som: