Gå til hovedindholdet
Public Health

Ekspertgruppen om Folkesundhed

Ekspertgruppen om Folkesundhed rådgiver og vejleder Kommissionen om folkesundhed og sundhedssystemer, ikkeoverførbare (f.eks. kræft og psykisk sundhed) og overførbare sygdomme (f.eks. hiv/aids, tuberkulose og hepatitis).

Ekspertgruppen rådgiver desuden om, hvordan problemer med vaccination, senfølger af COVID-19 og antimikrobiel resistens kan tackles.

En koordineret indsats på tværs af det politiske spektrum medvirker til at mindske menneskelige lidelser og til i langt højere grad at:

  • mindske den store økonomiske og sociale byrde som følge af sygdomme
  • styrke de nationale sundheds- og velfærdssystemer
  • øge produktiviteten og væksten i økonomierne takket være en sund arbejdsstyrke.

Alt dette vil hjælpe EU-landene til at opfylde FN's mål for bæredygtig udvikling og WHO's mål for bekæmpelsen af ikkeoverførbare sygdomme.

Ekspertgruppen om Folkesundhed erstatter den tidligere "Styringsgruppe vedrørende Sundhedsfremme, Sygdomsforebyggelse og Håndtering af Ikkeoverførbare Sygdomme".

Gennemførelse af politikker

Kommissionen har formandskabet for Ekspertgruppen om Folkesundhed, som består af repræsentanter for EU-landenes sundhedsministerier.

Kommissionens afgørelse om nedsættelse af denne ekspertgruppe indeholder yderligere information om gruppens opgaver og funktionsmåde. Møderne i ekspertgruppen om folkesundhed finder sted to gange om året.

Ekspertgruppen om Folkesundhed vil videreføre det arbejde, der er gennemført på flere områder, navnlig med hensyn til:

For at understøtte dette kan Kommissionen nedsætte undergrupper til at behandle specifikke emner. Disse tidsbegrænsede undergrupper rapporterer til Ekspertgruppen om Folkesundhed. I øjeblikket er der 4 undergrupper og ét netværk:

Ressourcer

Arbejdet i Ekspertgruppen om Folkesundhed understøttes af offentlige sundhedsressourcer, bl.a.: