Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Na dosiahnutie celkového zdravia a kvality života, každý z nás potrebuje:

  • zdravú stravu,
  • pravidelnú fyzickú aktivitu,
  • zdravú telesnú hmotnosť.

Nezdravé stravovanie a fyzická nečinnosť môžu mať obrovské negatívne dôsledky na zdravotný stav ľudí, ale aj rozpočty krajín.

Malé zmeny v stravovacích návykoch a pravidelná fyzická aktivita môžu vo veľkej miere ovplyvniť vaše zdravie a znížiť riziko výskytu chronických chorôb. Zlepšenie životného štýlu môže priamo súvisieť aj so zlepšením výsledkov detí v škole a produktivitou zamestnancov.

Čo v tejto súvislosti robí EÚ?

Činnosť v oblasti výživy a fyzickej aktivity je nevyhnutná na podporu zdravia a prevenciu chorôb, pričom v niektorých oblastiach možno výsledky dosiahnuť len koordináciou na úrovni EÚ.

V stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou z roku 2007 sa

  • podporujú partnerstvá zahrňujúce skupiny v oblasti výživy a fyzickej aktivity, súkromný sektor, vlády, Európsku komisiu a Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO),
  • potravinársky priemysel, občianska spoločnosť a médiá vyzývajú, aby vynaložili rozsiahle úsilie zamerané okrem iného na zlepšovanie potravinových výrobkov, zodpovedné uvádzanie na trh a označovanie a podporu fyzickej aktivity,
  • stanovujú plány Komisie na posilnenie monitorovania a podávania správ v spolupráci s WHO prostredníctvom iniciatív, ako je databáza politiky v oblasti výživy alebo medzinárodný zoznam dokumentov o podpore fyzickej aktivity.

Súvisiace iniciatívy EÚ

Financovanie a podpora

Komisia financuje zo svojho programu EU4Health na roky 2021 – 2027 a svojho programu v oblasti verejného zdravia viacero iniciatív zameraných na výživu a fyzickú aktivitu. Zároveň riadi pilotné projekty financované Európskym parlamentom na účely testovania nových postupov.

 

 


Na stiahnutie videa kliknite pravým tlačidlom myši a uložte ho vo formáte AVI (.avi) alebo Quicktime (.mov).

 

Najlepšie postupy