Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Inovatívne projekty na podporu rozvoja zdravia môžu získať finančné prostriedky EÚ z programu Zdravie v rámci implementácie stratégie EÚ v oblasti zdravia .

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny od roku 2005 vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov na projekty a granty, organizuje konferencie a riadi vzťahy s príjemcami finančnej pomoci z programu Zdravie.Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Európsky parlament poskytuje Európskej komisii dodatočné finančné prostriedky na pilotné projekty , ktorých cieľom je zlepšenie budúcich politických opatrení v oblasti výživy a telesnej aktivity a určenie osvedčených postupov, pomocou ktorých by sa tieto projekty mohli zopakovať aj v iných európskych mestách a regiónoch.