Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Проекти

Новаторските проекти за развитие на здравеопазването могат да получат средства от ЕС по здравната програма като начин за изпълнение на здравната стратегия на ЕС .

От 2005 г. Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните се занимава с поканите за предложения за проекти и отпускането на безвъзмездни средства, организира конференции и поддържа връзки с бенефициентите на средства по здравната програма.

Европейската комисия получава също така допълнително финансиране от Европейския парламент за пилотни проекти с цел подобряване на бъдещите политически действия в областта на храненето и физическата активност и за установяване на добри практики, които могат да бъдат използвани за възпроизвеждане на тези проекти в други европейски градове или региони.