Skip to main content
Public Health

Innovatieve projecten die de gezondheid promoten kunnen EU-financiering krijgen via het gezondheidsprogramma voor de uitvoering van de EU-gezondheidsstrategie .

Sinds 2005 beheert het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding de subsidies en de openbare aanbestedingen voor projecten. Het organiseert ook conferenties en onderhoudt contacten met de personen en organisaties die financiering uit het gezondheidsprogramma ontvangen.

De Europese Commissie ontvangt daarnaast aanvullende financiering van het Europees Parlement voor proefprojecten rond voeding en lichaamsbeweging en om goede werkwijzen die hieruit voortkomen ook in andere Europese steden of regio's in te voeren.